Kliinisen terveyspsykologian erikoistumiskoulutus, 70 op

Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen hakuaikaa on jatkettu 21.6.2016 saakka.

Vuoden 2015 alussa on tullut voimaan lakiuudistus, joka tähtää huippuasiantuntemuksen ja asiantuntijuuden kehittämiseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Erikoistumiskoulutukset ovat uusi koulutusmuoto, jolla vahvistetaan työelämässä toimivien asiantuntijoiden ammatillista kehittymistä.

Kliininen terveyspsykologia on yksi nopeimmin kehittyvistä psykologian sovellusalueista. Koulutusohjelma tarjoaa opiskelijoille sekä teoreettiset että kliiniset asiantuntijavalmiudet toimia potilas- ja asiakastyössä erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä kuten perusterveydenhuollossa, yleis- ja psykiatrisissa sairaaloissa, työterveyshuollossa ja kuntoutusta tarjoavissa yksiköissä. Koulutusohjelman painopistealueita ovat terveyspsykologia, terveyden edistäminen eri konteksteissa sekä terveyspsykologian ajankohtaiset sovellusalat (stressi ja uni, ravitsemuspsykologia, kipu).

Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologikoulutus on laajuudeltaan 70 opintopistettä ja se voidaan suorittaa 3 vuodessa työn ohessa. Uudistunut koulutus ei johda enää lisensiaatintutkintoon. Koulutus on maksullinen, ja sen hinta on 120 € / opintopiste. Koulutusmaksu suoritetaan osissa Itä-Suomen yliopistoon.

Tältä sivulta löydät kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen vuoden 2016 opiskelijavalinnan hakuohjeen, valintaperusteet ja hakulomakkeen. Hakulomakkeeseen liitetään sähköisesti jäljennökset tutkintotodistuksesta, täydennyskoulutustodistuksista sekä työtodistukset.

Hakuopas ja valintaperusteet (pdf)

Opinto-opas (pdf)

Lisätietoja: www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus

Yhteystiedot

Professori Kirsi Honkalampi
050 5969854
kirsi.honkalampi(at)uef.fi

Lehtori Sanna Sinikallio
0294 45 2022
sanna.sinikallio(at)uef.fi

Erikoisalasihteeri Eeva Raunistola-Juutinen
050 341 5682
eeva.raunistola(at)uef.fi