Kandidaatintutkielma

Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin kuuluva kandidaatintutkielma. Se on pienimuotoinen tieteellinen opinnäytetyö, joka laaditaan kunkin tieteenalan tieteellisiä periaatteita noudattaen ja voidaan tehdä oppiaineessa sovittujen linjausten mukaan joko yksilö- tai parityönä.

Tutkielman laajuus on 6-10 opintopistettä. Kandidaatintutkielma laaditaan proseminaarin yhteydessä, ja sen arvostelee proseminaarin ohjaaja.

Kandidaatintutkielmalle on ennen arvosteltavaksi palauttamista tehtävä alkuperäisyyden tarkastus Turnitin-ohjelmalla.

Kandidaatin tutkintoon kuuluu kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteeltä odotetaan tieteellisen asiasisällön ohella hyvää kielitaitoa. Filosofisen tiedekunnan opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteen kolmella eri tavalla:

1. kandidaatintutkielma hyväksytään kypsyysnäytteenä,
2. kandidaatintutkielman tiivistelmä hyväksytään kypsyysnäytteenä, tai
3. opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen tenttitilanteessa.

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassa tulee olla tutkielman kielellä kirjoitettu tiivistelmä ja siihen voi sisältyä myös muunkielinen (esim. englanninkielinen/ suomenkielinen) tiivistelmä. Tiivistelmä(t) liitetään tutkielmaan nimikelehden jälkeen. Tiivistelmäpohjan voi ladata kohdasta Oppaat, ohjeet ja lomakkeet.

Oppaat, ohjeet ja lomakkeet