Erilliset erityisopettajan opinnot

Erilliset erityisopettajaopinnot (ERO) kelpoisuusopintoina antavat ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin. Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttaa opiskelijan pohjakoulutus. Opintoihin valitaan 55 opiskelijaa.

Opintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on

  1. luokanopettajan kelpoisuus TAI yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 op tai 35 ov) JA
  2. yliopistollinen erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus tai approbatur –arvosana (vähintään 15 ov:n tai 25 op:n laajuinen).

Erilliset erityisopettajan opinnot järjestetään kahden lukukauden aikana vuosina 2018-2019 siten, että opinnot voi saada valmiiksi kevätlukukauden 2019 päätteeksi. Opinnot järjestetään Joensuun kampuksella, ja ne edellyttävät kokopäiväistä opiskelua Joensuussa noin 2,5 kuukautta sekä 2 kuukautta kokopäiväistä opetusharjoittelua, jonka voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla.

Opinnot on aloitettava syksyllä 2018, ja niitä on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 10 op opetusohjelman mukaisesti.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 14.3.-28.3.2018. Tiedot hakumenettelystä ja valinnan perusteista löytyvät Itä-Suomen yliopiston sähköisestä hakuoppaasta tai Opintopolusta. Sähköinen hakulomake julkaistaan hakuajan alkaessa osoitteessa http://www.uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista.

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö