Erilliset erityisopettajan opinnot

Erilliset erityisopettajaopinnot (ERO) kelpoisuusopintoina antavat ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin. Opintojen tuottamaan kelpoisuuteen vaikuttaa opiskelijan pohjakoulutus. Opintoihin valitaan 55 opiskelijaa.

Opintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on

  1. luokanopettajan kelpoisuus TAI yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot (60 op tai 35 ov) JA
  2. yliopistollinen erityispedagogiikan perusopintokokonaisuus tai approbatur –arvosana (vähintään 15 ov:n tai 25 op:n laajuinen).

Erilliset erityisopettajan opinnot järjestetään kahden lukukauden aikana vuosina 2019-2020 siten, että opinnot voi saada valmiiksi kevätlukukauden 2020 päätteeksi. Opinnot järjestetään Joensuun kampuksella, ja ne edellyttävät kokopäiväistä opiskelua Joensuussa noin 2,5 kuukautta sekä 2 kuukautta kokopäiväistä opetusharjoittelua, jonka voi suorittaa omalla kotipaikkakunnalla.

Opinnot on aloitettava syksyllä 2019, ja niitä on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 10 op opetusohjelman mukaisesti.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on 20.3.-3.4.2019. Tiedot hakumenettelystä ja valinnan perusteista löytyvät Opintopolusta. Sähköinen hakulomake julkaistaan hakuajan alkaessa tällä sivulla (http://www.uef.fi/fi/web/kapsy/erityispedagogiikka/erilliset-erityisopettajan-opinnot).

 

Sähköinen hakulomake (linkki)

Opintojen lähijaksojen alustava aikataulu (PDF)

 

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö