Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO) ovat lastentarhanopettajan koulutuksen jälkeen suoritettava erikoistumiskoulutus, joka antaa pohjakoulutuksesta riippuen ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja/tai esiopetuksessa. Opintoihin valitaan kolmekymmentä (30) opiskelijaa, joista viisi voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopintoihin valittuja.

Opintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on

  1. lastentarhanopettajan tutkinto tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto lastentarhanopettajan koulutuksessa tai kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus ja tutkintoon sisältyen lastentarhanopettajan kelpoisuus
    tai
  2. vuoden 2005 jälkeen suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta (272/2005) 7§) ja siihen sisältyvät lastentarhanopettajan kelpoisuuden antavat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op (Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 1§) sekä esi- ja alkuopetuksen tai esi- ja alkukasvatuksen yliopistollinen perusopintokokonaisuus (15 ov tai 25 op).

Kohdan a) henkilöt suorittavat erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot 60 opintopisteen laajuisina ja kohdan b) henkilöt 85 opintopisteen laajuisina.

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot järjestetään kahden lukukauden aikana vuosina 2018-2017 siten, että ne voi saada valmiiksi kevätlukukauden 2019 päätteeksi. Opinnot järjestetään Joensuun kampuksella, ja ne edellyttävät lukuvuoden aikana kokopäiväistä opiskelua Joensuussa noin 2,5 kuukautta sekä 2 kuukautta kokopäiväistä opetusharjoittelua, jonka voi suorittaa omalla kotipaikkakunnallaan.

Opinnot on aloitettava syksyllä 2018, ja niitä on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 10 op opetusohjelman mukaisesti.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2018 alkaviin opintoihin on 14.-28.3.2018. Tiedot hakumenettelystä ja valinnan perusteista löytyvät Itä-Suomen yliopiston sähköisestä hakuoppaasta tai Opintopolusta. Sähköinen hakulomake julkaistaan hakuaikana osoitteessa http://www.uef.fi/web/kapsy/ajankohtaista.

Opiskelu kasvatustieteen maisteriksi

Lastentarhanopettajat, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, voivat hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa (pääaineena erityispedagogiikka). Maisterin tutkintoon sisältyvät erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot. Haku opintoihin tapahtuu Opintopolussa, hakuaika 14.3.-28.3.2018.

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö