Vertaisarviointiprosessi

Kirjoittajat tarjoavat käsikirjoitustaan julkaisun toimituskunnalle, joka arvioi alustavasti, sopiiko käsikirjoitus julkaistavaksi.

Toimituskunta arvioi, voidaanko käsikirjoitus ottaa tarkasteluun tieteellisenä artikkelina vai julkaistaanko käsikirjoitus ilman tieteellistä laadunarviointia. 

Ilman tieteellistä laadunarviointia voidaan julkaista katsauksia, puheenvuoroja tai muita lyhyempiä kirjoituksia, jotka voivat käsitellä esimerkiksi arjen pedagogiikkaan liittyvää kehittämistyötä.
Tieteellisissä artikkeleissa käytetään kahden vertaisarvioijan menetelmää. Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja arvioitavaksi tarjotun käsikirjoituksen suhteen riippumattomia asiantuntijoita.

Suomen harjoittelukoulujen julkaisu on sitoutunut  noudattamaan vertaisarvioinnissa Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuvaamaa vertaisarviointiprosessia sekä Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen (pdf) ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen (pdf) mukaisia periaatteita.