Oppimisympäristöt kiinnostavat

 

Huoli suomalaisen koulun tulevaisuudesta keskusteluttaa julkista sanaa, tutkijoita ja poliittisia päättäjiä. Koulun uudistamista perustellaan oppimistulosten heikkenemisellä, kasvatus- ja kouluolosuhteiden haasteellisuudella ja yhteiskunnan nopeatempoisella muuttumisella. Koulun uudistaminen on osa yhteiskunnallista muutosta korostaen osaamista, oppimista, motivaatiota ja opetusta. Kouluviihtyvyys, hyvinvointi, oppimisympäristöt, koulun toimintakulttuuri ja opettajankoulutus ovat osa tulevaisuustarkastelua. Viesti on selvä, koulun oppimisympäristöt eivät enää voi rakentua tiedon jakamiseen ja antamiseen, vaan oppimaan oppimisen, ymmärryksen ja oivalluksen kehittämiseen. 

Lue lisää!