Rantakylän uusi harjoittelukoulu

Rantakylän uuden toimipisteen valmistelu ja rakentaminen on hyvässä vauhdissa! Koulu aloittaa toimintansa 1.8.2018 väliaikaisissa tiloissa Sirkkalassa. Vuoden 2019 alussa koulun toiminta siirtyy Rantakylään uusiin tiloihin. Koulu tarjoaa yhtenäisen opinpolun perusasteen 1. – 9. luokilla. Elokuussa 2019 tiloissa aloittaa myös esiopetusryhmä. Koulu on mitoitettu 420 oppilaalle, noin 34 opettajalle ja 10 muulle henkilökuntaan kuuluvalle sekä 80 opettajaharjoittelijalle kolmen harjoitteluvuoron aikana.

Henkilökunta

Savonlinnan normaalikoulusta siirtyvän henkilöstön lisäksi Rantakylän harjoittelukouluun valitaan myös uutta henkilöstöä. Rekrytoinnit ovat alkaneet joulukuussa 2017 ja tiedot henkilöstöstä päivitetään internet-sivuille rekrytoinnin edetessä.

Oppilaaksiotto

Nykyisten Rantakylän koulun ja Pataluodon koulun oppilaat siirtyvät Rantakylän harjoittelukouluun pääsääntöisesti kokonaisina ryhminä. Ensimmäisen luokan oppilaita on noin 40 ja oppilaaksiotto perustuu Rantakylän omaan oppilaaksiottoalueeseen (ks. kartta). Rantakylän ja Pataluodon kouluista harjoittelukouluun siirtyvät nykyisten 1.-8. –luokkien A- ja B- ryhmät. Rantakylän koulun pienryhmistä harjoittelukouluun siirtyvät nykyiset P1, P2 ja P3-4 –ryhmät. (E-2) oppilaiden sijoittumista eri ryhmiin tarkastellaan erikseen. Valmistavaa opetukseen osallistuvat oppilaat ohjautuvat omaan lähikouluun.

Yhteistyötä tehdään niin opetuksen kuin tilojenkin osalta harjoittelukoulun vieressä sijaitsevan Pataluodon yhtenäiskoulun sekä päiväkodin kanssa.

Kartta oppilaaksiottoalueesta. Alueen rajat liikkuvat vuosittain.