Kandidaatti- ja maisteriopiskelijoiden ohjaus ja neuvonta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Ohjaus ja neuvonta kuuluvat muodossa tai toisessa koko henkilökunnan tehtäviin. Joka laitoksella on yksi tai useampi amanuenssi, jotka ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita. Osa amanuensseista toimii myös HOPS-ohjaajina. Monella laitoksella HOPS-ohjausta antavat myös opettajat, joko koko opintopolun ajan tai sen jälkeen, kun opiskelija on valinnut pääaineen.

Opintojaksojen suorittamista koskevaa ohjausta antavat opintojaksojen opettajat tai vastuuhenkilöt. Kandidaatintutkielmia ohjaavat kandidaattiseminaarin opettajat, ja pro gradu -tutkielmien laatimista graduseminaarien opettajat ja pro gradu -tutkielmien ohjaajat. Harjoitteluasioissa ohjausta antavat harjoittelun yhdyshenkilöt ja harjoittelu-opintojakson vastuuopettajat. Opintoasioita hoitavat sihteerit neuvovat mm. kurssiaikatauluihin ja tentteihin liittyvissä asioissa.  

Tiedekuntatasolla yleistä ohjausta ja neuvontaa antavat koulutuspäällikkö ja opintokoordinaattori. Tiedekunnan hallintosihteerit neuvovat todistuksia ja pro gradu -tutkielmien tarkastusta koskevissa asioissa. Myös joillakin amanuensseilla on tiedekuntatasoisia tehtäviä.

Tiedotus tukee ohjaus- ja neuvontatyötä. Opiskelijoiden, erityisesti uusien opiskelijoiden, tärkein informaation lähde on tiedekunnan yhteinen opinto-opas, johon on koottu laitosten opetussuunnitelmat (tutkintorakenteet, opintojaksoluettelot ja määräykset) sekä tiedekunnan määräykset ja ohjeet. Opinto-opasta painetaan kaikille uusille opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Kaikkien tiedekuntien opinto-oppaat ovat luettavissa yliopiston Opintopalvelut-yksikön www-sivuilta. Hyödynnäthän myös seuraavia:

Viitteellinen taulukko eri ohjaustilanteista ja ohjaavista henkilöistä

Ohjaustilanne/-tehtävä

Henkilö

Harjoittelu

Laitoksen harjoitteluyhdyshenkilöt, harjoittelu-opintojakson vastuuopettajat

JOO-opinnot

Tiedekunnan hallintosihteerit

Opintojaksojen suoritusjärjestys

Laitoksen amanuenssit, HOPS-ohjaajat

Opintojaksoille tai tentteihin ilmoittautuminen, opetuksen ja tenttien aikataulut

Laitoksen sihteerit ja amanuenssit

Opintosuoritusten tallentaminen ja tekniset korjaukset

Laitoksen sihteerit

Opintojen suunnittelu, henkilökohtainen opintosuunnitelma, ura- ja työelämäohjaus

Laitoksen HOPS-ohjaajat ja amanuenssit

Opintojakson suorittaminen

Opintojakson vastuuhenkilöt ja opettajat

Opintojen hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen)

 • Laitoksen amanuenssit (neuvonta, mahd. myös päätöksen teko)
 • Laitoksen HOPS-ohjaajat
 • Opintojakson vastuuhenkilöt (korvaavuudet)
 • Laitosten johtajat (sisällyttämispäätökset, jos ei delegoitu amanuenssille)

Opiskelijakohtaiset päätökset:

 • opinto-oikeuden muuttaminen
 • kielitaitovaatimuksista vapauttaminen

Tiedekunnan koulutuspäällikkö ja opintokoordinaattori

Opiskelijakohtaiset päätökset:

 1. lisäajan hakeminen (syyslukukaudesta 2017 alkaen sähköinen haku asiointipalvelussa, O365)
 2. opetuksen erityisjärjestelytl
 1. Tiedekunnan opintokoordinaattori (YHKA-tiedekunnan kaikki Joensuun kampuksen opiskelijat) ja sosiaalityön amanuenssi (YHKA-tiedekunnan kaikki Kuopion kampuksen opiskelijat)
 2. Yhteiskuntatieteiden laitoksen amanuenssi (YHKA-tiedekunnan kaikki Joensuun kampuksen opiskelijat) ja sosiaalityön amanuenssi (YHKA-tiedekunnan kaikki Kuopion kampuksen opiskelijat)

Oikeusturvaa koskevat asiat

Tiedekunnan koulutuspäällikkö ja opintokoordinaattori

Sivuainevalinnat, sivuaineopiskelu (ks. myös JOO-opinnot)

Tiedekunnan koulutuspäällikkö ja opintokoordinaattori, laitosten amanuenssit, HOPS-ohjaajat

Tentti-ilmoittautumiset, tenttijärjestelyt

Sihteerit (amanuenssit)

Tutkielmat:

 1. laatiminen
 2. pro gradu-tutkielmien tarkastaminen (prosessi)

 

 1. Tutkielmaseminaarien opettajat ja tutkielmien ohjaajat
 2. Tiedekunnan hallintosihteerit

Tutkintotodistus, erillistodistukset

Tiedekunnan hallintosihteerit