Historia

Historian pääaineopiskelijana voit suuntautua aineenopettajaksi, arkistoalalle tai asiantuntijaksi. Eri suuntautumisvaihtoehtojen tutkintorakenteet löydät WebOodista.

Aineenopettajaksi

Aineenopettajaopintoihin on erillinen haku. Suosittelemme, että opiskelijat hakevat opettajan pedagogisiin opintoihin ensimmäisenä opiskeluvuonna. Lähetämme lisätietoja hakuajasta ja valintaperusteista historian pääaineopiskelijoille sähköpostilistan kautta.

Historian aineenopettajan pätevyyteen vaadittavista opinnoista suoritat alempaan korkeakoulututkintoon pääaineesta perus- ja aineopinnot, 25 opintopistettä opettajan pedagogisia opintoja ja vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot toisesta opetettavasta aineesta. Suosittelemme yhteiskuntaoppi opetettavana aineena -opintokokonaisuutta, jolla saa yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden. Ylempään korkeakoulututkintoon suoritat pääaineen syventävät opinnot ja 35 opintopistettä opettajan pedagogisia opintoja. Halutessasi voit hankkia kolmannen opetettavan pätevyyden suorittamalla siitä vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Aineenopettajaopiskelijana voit tehdä pedagogisesti suuntautuneen opinnäytteen. Pro gradu -tutkielma voi olla tällöin esimerkiksi opetuskokeilu, oppimateriaalin valmistaminen, oppikirja-analyysi tai verkko-opetukseen liittyvä kokonaisuus. Pedagogiikka pitää sisällään muun muassa kasvatuksen, kehityksen, oppimisen ja opettamisen, joten voit suunnitella gradun teeman omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Toteutustavasta riippumatta pro gradu -tutkielman tulee olla tieteellinen esitys. Pedagogisista opinnäytteistä vastaa yliopistonlehtori Arto Nevala. Tutkielmatyöskentely aloitetaan pedagogisesti suuntautuneessa seminaarissa maisterivaiheen opinnoissa.

Kelpoisuusvaatimukset

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Arkistoalalle

Suoritettuasi alemman korkeakoulututkinnon voit hakeutua asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelman opiskelijaksi. Maisteriohjelman opinnot vastaavat aiemmin arkistolaitoksessa suoritettuja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen perustutkintoa sekä ylempää arkistotutkintoa. Tämä tarkoittaa, että asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelmasta valmistunut täyttää muodolliset pätevyysvaatimukset asiakirjahallinnan ja arkistoalan työtehtäviin. Opinnot antavat yleiset valmiudet toimia asiakirjahallinnan ja arkistoalan johto-, suunnittelu- ja valvontatehtävissä.

Meillä opiskelleet ovat työllistyneet ainakin seuraaviin työtehtäviin: asianhallinnansuunnittelija, tietopalvelusihteeri, asiakirjahallinnan ja arkistolan koulutuksen suunnittelija, arkistonhoitaja, arkistoinnin suunnittelija, arkistosuunnittelija, arkistosihteeri, asiakirjahallinnon asiantuntija ja asianhallintasihteeri. Näiden lisäksi muita tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi: tutkija, kehittämispäällikkö, asiakirjahallinnon suunnittelija, asianhallintapäällikkö, tietohallintopäällikkö.

Lisätietoja suuntautumisvaihdon opinnoista ja uramahdollisuuksista saat suunnittelija Lauri Partaselta.

Asiantuntijaksi

Asiantuntijan suuntautumisvaihtoehto antaa eväitä kaikkiin tehtäviin, jotka vaativat yhteiskunnallista ja humanistista asiantuntijuutta. Suuntautumisvaihtoehdon opiskelijana valitset sivuaineesi oman mielenkiintosi ja uraorientaatiosi mukaan. Sivuainevalinnat ovat usein tärkeitä työllistymisen kannalta, joten on järkevää koota työmarkkinoille sijoittumista edistäviä aineyhdistelmiä. Museoalalle aikovan kannattaa valita sivuaineekseen esimerkiksi arkeologia, kulttuuriantropologia tai perinteentutkimus. Suositeltavaa on myös museologian perusopintojen suorittaminen. Toimittajan tehtäviin hyödyllisiä sivuaineita ovat esimerkiksi mediakulttuuri ja viestintä, suomen kieli ja yhteiskuntatieteelliset aineet. Tutkimustyöstä kiinnostuneen kannattaa valita sivuaineensa omaa tutkimusteemaa tukevasti. Tällöin kyseeseen voivat tulla esimerkiksi yhteiskunta- tai kulttuuritieteelliset opinnot tai esimerkiksi kasvatustieteet, oikeustieteet, psykologia tai kasvatustieteet. Suosittelemme, että asiantuntojavaihtoehdossa opiskelevat hakeutuvat ohjattuun korkeakouluharjoitteluun maisterivaiheen opinnoissa.