Historia

Itä-Suomen yliopiston historian oppiaine on Suomen mittakaavassa pieni: opetushenkilökuntaa on kahdeksan ja läsnä olevia opiskelijoita noin 250. Pienuus on opiskelijan kannalta etu: opiskeluilmapiiri on välitön, ja opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa. Näin keskustelun ja osallistumisen kynnys on matala.  Panostamme opiskelijoiden ohjaukseen opintojen eri vaiheissa.

Valintakoe

Historian valintakoe järjestetään keskiviikkona 6.6.2018 kolmella paikkakunnalla: Joensuussa, Kuopiossa ja Lahdessa.

Joensuussa valintakoe järjestetään salissa M100, Metria (Yliopistokatu 7)

Kuopiossa valintakoe järjestetään salissa MD100, Mediteknia, (Yliopistonranta 1 B)

Lahdessa valintakoe järjestetään Lahden lyseon juhlasalissa (Lahdenkatu 6).

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Valintakokeeseen osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä vastauspaperia jättäessään.

Valmistautuminen valintakokeeseen

Perusvaatimuksena on, että hallitset hyvin yleisen ja Suomen historian kehityslinjat esihistoriasta nykypäiviin. Emme ilmoita mitään tarkkaan määrättyjä valintakoekirjoja, vaan annamme valintakoetta varten jonkin teeman, josta etsit tietoa esimerkiksi kirjallisuuden avulla.

Vuonna 2018 erikoistehtävän aihepiiri liittyy kulttuurihistoriaan. Erikoistehtävää painotetaan pisteytyksessä siten, että kun muista tehtävistä voi saada enintään 16 pistettä kustakin, erikoistehtävästä voi saada enintään 24 pistettä.

Kulttuuri käsittää moninaisten yhteiskuntien tieteet, taiteet, uskonnot, tavat, lait ja instituutiot. Se muuttuu paikasta ja ajasta toiseen. Kulttuurien erilainen historia selittääkin niiden ainutkertaisuutta. Historialliset tapahtumat, rakenteet ja ihmiset voidaan nähdä kulttuurinsa tuotteina ja kulttuurillisten rakenteiden risteyksinä. Esimerkiksi toinen maailmansota ei olisi toteutunut tuntemassamme muodossa ilman kansallisaatetta ja rotuoppeja. Kulttuuritonta historiaa ei ole kuten ei ole kulttuuritonta elämääkään. Historian vuoden 2018 valintakokeen erityiskysymyksen lähtökohtana on sijoittaa ja tulkita ilmiötä aikansa kulttuurillisessa kontekstissa. Vaikka esimerkki liittyy toiseen maailmansotaan, valintakoekysymys ei sitä käsittele.

Vanhoja valintakoekysymyksiä

Valintakoe 2017
Valintakoe 2016
Valintakoe 2015
Valintakoe 2014