Tutkimuspartnerit

Konsortion johtaja ja varajohtaja sekä muut tutkimusryhmien johtajat yhteystietoineen:

Prof. Heli Peltola, Konsortion johtaja, tutkimusryhmän 1 johtaja, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, puh. 040 588 0005, sähköposti: heli.peltola@uef.fi  

Prof. Jyrki Kangas, Konsortion varajohtaja (vuorovaikutusvastaava), tutkimusryhmän 1 varajohtaja, Itä-Suomen yliopisto, Metsätieteiden osasto, puh. 050 344 9888, sähköposti: jyrki.kangas@uef.fi

Prof. Janne Jänis, tutkimusryhmän 2 johtaja, Itä-Suomen yliopisto, Kemian laitos, puh. 050 46 01057, sähköposti: janne.janis@uef.fi

Dosentti Ari Venäläinen, tutkimusryhmän 3 johtaja, Ilmatieteen laitos, puh.  029 539 4142, sähköposti:  ari.venalainen@fmi.fi

Prof. Antti Asikainen, tutkimusryhmän 4 johtaja, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 3250, sähköposti: antti.asikainen@luke.fi 

Varajohtaja Lauri Hetemäki, tutkimusryhmän 5 johtaja, Euroopan metsäinstituutti, puh.  010 773 4316, sähköposti: lauri.hetemaki@efi.int

Prof. Jyri Seppälä, tutkimusryhmän 6 johtaja, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, sähköposti: jyri.seppala@ymparisto.fi