Urahyvinvoinnin johtaminen

1.1.–31.12.2016

22.11.2016 - Urahyvinvoinnin johtaminen -hankkeen päätöstilaisuus
 

Urahyvinvoinnin johtaminen perustuu myönteistä johtamista ja johtaja­identiteettiä vahvistavaan toimintaan, jonka taustalla on vahvuuksia ja notkeaa muutoskestävyyttä (resilienssiä) painottava lähestymistapa. Rakennamme urahyvinvoinnin johtamisen toimintamallin ja työvälinei­tä uudistuvien yritysten johdolle ja esimiehille. Hankkeeseen osallistuu viisi kehittyjäyritystä, jotka ovat kumppaneina luomassa uutta urahyvin­voinnin johtamisen toimintatapaa: Betonimestarit Oy, Niiralan Kulma Oy, Ratesteel Oy, Savon Taimen Oy ja Sakupe Oy.

Hankkeessa rakennetaan välineitä työurien ja ­hyvinvoinnin pitkäjäntei­seen johtamiseen:

 • tuottavuutta tukeva johtamismalli ja välineitä uudistumisen johtamiseen
 • hyvä ilmapiiri ja sitoutuminen
 • myönteisen yrityskuvan kirkastaminen
 • johdonmukaisen esimiestyön ja johtajuuden vahvistaminen

Hanke liittyy yritysten tilanteisiin ja vuosirytmiin seuraavien askelien kautta:

 • Alkukartoitus
 • Kick off ­tilaisuus yritysten johdolle ja esimiehille ­ urahyvinvointi johtamisen näkökulmasta:
  • hyvinvointi, oma johtajuus, vahvuudet ja resilienssi
  • ­ mitä hyötyä yritykselle on hyvinvointityöstä?
  • osallistujien odotukset ja tavoiteltavat tulokset
 • Urahyvinvoinnin johtamisen toimintamalli ja menetelmiä, jotka perustuvat myönteiseen ja ratkaisukeskeiseen johtajuuteen. Oman yrityksen toimintamalli tuotetaan valmennuspajoissa.
 • Mallia ja työmenetelmiä kokeillaan omassa työssä ja yrityksessä.
 • Kokeilujen tulokset, uusien välineiden käyttökokemukset ja kehittä­misehdotukset jaetaan yritysten kesken ja parhaat käytännöt levite­tään mm. sosiaalisen median kautta.
 • Tuloksista kirjoitetaan myös Urahyvinvoinnin johtamisen opas.


RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa

HANKEHENKILÖSTÖ

Projektipäällikkö Pauli Kallio
pauli.kallio@uef.fi
050 465 2054

Projektisihteeri Katja Peltoniemi
katja.peltoniemi@uef.fi
040 355 3905

Asiantuntijat:

Suunnittelija Arttu Puhakka
arttu.puhakka@uef.fi
050 406 4310

Suunnittelija Kai Hyttinen
kai.hyttinen@uef.fi
050 464 3403

 

TOIMINTA-AIKA

1.1.–31.12.2016