TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN VENÄJÄ-OSAAMINEN


Ajankohtaista:

Lähde tutustumaan Venäjän kaupan kansallisiin erikoisuuksiin! Tarjoamme käytännönläheisen paketin, jossa tutustut sekä liiketoiminnan perusteisiin Venäjällä että paikallisiin liike-elämän painotuksiin ja elämään Pietarissa. Lisäksi osallistujat "törmäytetään" keskeisten suomalaisten viranomaisten ja sidosryhmien sekä paikallisten vaikuttajien kanssa tarkoituksena helpottaa tulevaisuudessa toimimista Venäjän markkinoille.
 

Aducate tähtää työelämälähtöisen Venäjä-osaamisen vahvistamiseen sekä korkeakouluissa että elinkeinoelämässä. Tavoitteena on tiivistää korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tuottamalla tarvelähtöisiä koulutussisältöjä yhdessä yrityskentän kanssa, saada yrittäjät ja opiskelijat kohtaamaan ja oppimaan yhdessä sekä tehdä yritysten työvoimatarpeiden ja opiskelijoiden osaamisen mätsäämistä.

Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2015 – 31.12.2016. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Aducate.
 

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa
Savonia

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Iskanius
Koulutusjohtaja
050 382 3801

sähköposti
etunimi.sukunimi@uef.fi