Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Tiedekuntamme osallistuu monitieteisesti yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimiseen ja niiden ratkaisemiseen. Tarjoamme monialaista koulutusta historian, kauppatieteiden, maantieteen ja ympäristöpolitiikan, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden, sosiaalihallintotieteen, sosiaalitieteiden, sosiaalityön ja terveyshallintotieteen oppiaineissa. Työelämän tarpeisiin vastaava koulutuksemme avaa kattavasti vaihtoehtoja asiantuntijatyöhön. Tutkimuksemme on yhteiskunnallisesti vuorovaikutuksellista niin alueellisesti kuin kansallisesti sekä kansainvälisesti verkostoitunutta. Tiedekuntaamme toimii yliopiston Joensuun ja Kuopion kampuksella.

Strategiset tutkimusalueet tiedekunnassa

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet

  • Aerosolit, ilmastonmuutos ja ihmisen terveys
  • Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen

Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet

  • Luonnonvarojen kestävä hallinta

Nousevat tutkimusalueet

  • Hoidon ja palvelujen vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
  • Hyvinvoinnin murtumat

 

 

Yhteystiedot

Sari Rissanen
No image.
Nimike
Professori, dekaani
Sähköposti
sari.rissanen@uef.fi
GSM-numero
0405943774
Suora numero
0294455001
Huoneen tiedot
Kuopio Snellmania 3068/2

Matti Turtiainen
No image.
Nimike
Professori, varadekaani
Sähköposti
matti.turtiainen@uef.fi
GSM-numero
0505277015
Suora numero
0294455313
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2096

Ulla Hurskainen
No image.
Nimike
Johtava hallintopäällikkö
Sähköposti
ulla.hurskainen@uef.fi
GSM-numero
0505125238
Suora numero
0294458100
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 2098
Lisätietoja
Filosofinen tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Maria Venäläinen
No image.
Nimike
Hallintosihteeri
Sähköposti
maria.venalainen@uef.fi
GSM-numero
0504424450
Suora numero
0294455322
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora II h 2102