Filosofinen tiedekunta

Tiedekuntamme kouluttaa asiantuntijoita ja harjoittaa tieteellistä tutkimusta kasvatustieteiden ja psykologian, kotitalous- ja käsityötieteen, kieli- ja kulttuuritieteiden sekä teologian aloilla. Eräillä koulutuksen, teologian sekä kielten ja kulttuurin alueilla meillä on erikseen määritelty kansallinen erityistehtävä. Toiminnassamme korostamme kansainvälisyyttä, alueellista vaikuttamista ja monitieteisyyttä. Tutkimuksemme vastaa erityisesti oppimiseen ja oppimisympäristöihin, elämänkulkuun ja toimijuuteen sekä kielten ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviin haasteisiin. Olemme kansallisesti merkittävimpiä opettajankouluttajia.  

Tutkimustoiminnan kolme teemakokonaisuutta ja vahvuusalaa:

  • Oppiminen ja oppimisympäristöt
  • Elämänkulku ja toimijuus
  • Kielten ja kulttuurien kohtaaminen

Opettajankoulutuksen alueista erityispedagogiikan ja erityisopettajien koulutuksen tutkimus, ohjauksen tutkimus sekä luonnontieteiden aineenopettajien koulutuksen tutkimus ovat tiedekunnassamme erityisen huomion kohteena. Oppimisympäristöjen ja opetusteknologian tutkimus on monitieteistä ja ulottuu laajasti eri tieteenaloillemme. Tiedekunnan harjoittelukouluilla on tärkeä rooli tutkimus- ja kokeiluympäristönä.

Strategiset tutkimusalueet tiedekunnassa

Kansainvälisen huipputason tutkimusalueet

  • Rajat, liikkuvuus ja kulttuurien kohtaaminen

Kehittyneet, vahvat tutkimusalueet

  • Oppiminen vuorovaikutteisissa ympäristöissä (Learning in Interactive Environments (LINE))

 

 

Yhteystiedot

Postiosoite:

Joensuun kampus 

Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Joensuun kampus 
PL 111, 80101 Joensuu

Savonlinnan kampus

Itä-Suomen yliopisto
Filosofinen tiedekunta
Savonlinnan kampus
PL 86, 57101 Savonlinna

Lisää yhteystietoja >>

Markku Filppula
No image.
Nimike
professori, dekaani
Sähköposti
markku.filppula@uef.fi
GSM-numero
0504358212
Suora numero
0294452000
Huoneen tiedot
Joensuu Borealis 113 (työvapaalla 31.7.2017 saakka)

Pertti Väisänen
No image.
Nimike
professori, kasvatustiede, erityisesti oppiminen ja opetuksen tutkimus, dekaani
Sähköposti
pertti.vaisanen@uef.fi
GSM-numero
0503661478
Suora numero
0294452300
Huoneen tiedot
Joensuu Futura 206b

Kari Korhonen
No image.
Nimike
johtava hallintopäällikkö
Sähköposti
kari.korhonen@uef.fi
GSM-numero
0504323826
Suora numero
0294452002
Huoneen tiedot
Joensuu Borealis 111a

Lea Pulli
No image.
Nimike
henkilöstösihteeri, dekaanin sihteeri
Sähköposti
lea.pulli@uef.fi
GSM-numero
0503710130
Suora numero
0294452009
Huoneen tiedot
Joensuu Borealis 103