Ortodoksisen teologian suuntautumisvaihtoehdot

Teologian osastossa koulutus järjestetään koulutusohjelmittain. Kussakin suuntautumisvaihtoehdossa on omat tutkintorakenteensa. Tutkinnot koostuvat yleis- ja kieliopinnoista, klassisista kielistä sekä teologisista perus-, aine- ja syventävistä opinnoista. Eri suuntautumisvaihtoehdoissa opiskellaan myös soveltavia opintoja, opettajan pedagogisia opintoja sekä säveltaiteellisia opintoja.

Ortodoksisen teologian koulutusohjelma jakautuu kolmeen eri suuntautumisvaihtoehtoon:

A. Teologin suuntautumisvaihtoehto

Suuntautumisvaihtoehdon aiempi nimitys on ollut Kirkon ja kulttuurin suuntautumisvaihtoehto. Se antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon työsuhteisen papin ja diakonin tehtäviin sekä valmiudet muihin ortodoksisen teologian asiantuntemusta vaativiin tehtäviin esimerkiksi tiedotusvälineissä tai kulttuurielämässä. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija pääasiallisesti ortodoksisen kirkon teologiaan, historiaan ja nykytilanteeseen.

B. Opetusalan suuntautumisvaihtoehto

Opetusalan suuntautumisvaihtoehdossa suoritettavat opettajan pedagogiset opinnot antavat pedagogisen kelpoisuuden toimia opettajana kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuksessa. Pedagogisten opintojen lisäksi opettajalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä määrä opintoja opetettavassa aineessa. Teologian osastossa aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto antaa pätevyyden toimia kahden aineen – ortodoksisen uskonnon ja toisen tutkintoon vapaasti valittavan aineen – opettajana.

C. Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto

Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto antaa kelpoisuuden ortodoksisen kirkon kanttorin tehtäviin sekä valmistaa muihin ortodoksisen kirkkomusiikin asiantuntemusta vaativiin tehtäviin.