Reilu kauppa ja UEF

Itä-Suomen yliopisto sai keväällä 2014 Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen. Näillä sivuilla on tietoa Reilun kaupan periaatteista ja siitä, mitä toimia tämä arvonimi yliopistolta ja sen toimijoilta edellyttää.

Paras tapa yliopistolle tukea Reilua kauppaa on lupautua eettiseksi toimijaksi. Reilun kaupan korkeakoulu on tehnyt sitoumuksen tukea Reilua kauppaa ja käyttää Reilun kaupan tuotteita. Järjestämissään tapahtumissa korkeakoulut myös lisäävät tietoisuutta Reilusta kaupasta ja sen tuomista hyödyistä kehitysmaiden viljelijöille.

Reilun kaupan yliopistona meiltä edellytetään seuraavia toimia:

  • Ylioppilaskunnan kokouksissa ja korkeakoulun virallisissa tilaisuuksissa tarjottavat kahvit ja teet vaihdetaan Reilun kaupan vaihtoehtoihin.
  • Reilun kaupan tuotteita on tarjolla kaikissa korkeakoulun kahviloissa ja ravintoloissa. Jos tämä ei ole heti mahdollista, kannatustyöryhmä luo suunnitelman siitä, miten korkeakoulun tiloissa toimivia ravintolayrittäjiä kannustetaan lisäämään Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita valikoimiinsa. Kannatustyöryhmä myös seuraa suunnitelman toteutumista.
  • Korkeakoulu ja ylioppilaskunta tiedottavat yhteistyössä opiskelijoille ja henkilökunnalle Reilusta kaupasta ja osallistuvat kerran vuodessa Reilun kaupan viikkoihin.
  • Vähintään puolet korkeakoulun tiedekunnista/koulutusohjelmista/yksiköistä tekee päätöksen siirtyä käyttämään omissa tilaisuuksissaan ja tarjoiluissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä. Jos tiedekuntia/yksiköitä/koulutusohjelmia on pariton määrä, luku pyöristetään ylöspäin.
  • Tiedekunta/koulutusohjelma/yksikkö tiedottaa päätöksestään alaisilleen laitoksille ja yksiköille. Aktiivinen tiedotustyö Reilusta kaupasta ja Reilun kaupan tuotevalikoimasta on tarpeen erityisesti tilanteessa, jossa henkilökunta vastaa itse vuorollaan laitoksen tai yksikön kahvituksista. Kannatustyöryhmän tulee myös tehdä erillinen suunnitelma laitosten/yksiköiden sitouttamiseksi Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden käyttöön.
  • Vähintään kolmasosa korkeakoulun ainejärjestöistä/opiskelijajärjestöistä on tehnyt päätöksen siirtyä tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahviin ja teehen. Reiluun kauppaan sitoutuneiden ainejärjestöjen määrää pyritään kasvattamaan vuosittain.
  • Ylioppilaskunta ja korkeakoulun henkilökunta perustavat yhdessä hankkeelle kannatustyöryhmän ja luovat strategian Reilun kaupan edistämiseksi korkeakoulussa. Lisäksi kannatustyöryhmä vastaa arvonimen hakemisesta ja raportoinnista.

Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi myönnetään vuodeksi kerrallaan. Arvonimen uusimisessa sovelletaan jatkuvan parantamisen vaatimusta.

Itä-Suomen yliopisto tekee Reilun kaupan toiminnassa tiivistä yhteistyötä  yliopiston ravintolatoiminnasta vastaavan Fazer Food Servicesin kanssa  järjestämällä yhdessä erilaisia tempauksia ja toimintaa valtakunnallisten kestävän kehityksen Reilun kaupan tapahtumien kuten Kilometrikisan ja Reilun kaupan viikon aikana sekä laajentamalla mm. Reilun kaupan tuotteiden tarjontaa, käyttöä ja tunnettuutta yliopistolla.

Lisäksi yliopisto tekee Reilun kaupan yhteistyötä ylioppilaskunnan ja muiden Itä-Suomen alueen korkeakoulujen (Karelia amk, Savonia amk, Humak) kanssa.

Lue lisää Reilusta kaupasta ja sen periaatteista http://www.reilukauppa.fi/.