Itäsuomalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen kehittäminen (MARKOS)-hanke 1.6.2010-30.6.2013

Mitä?

MARKOS-hankkeessa järjestettiin markkinointikoulutusta. Tavoitteena oli kehittää pohjoiskarjalaisten pk-yritysten johdon ja henkilöstön markkinointiosaamista ja -valmiuksia. Hankkeen tarkoituksena oli olla mukana turvaamassa yritysten kilpailukykyä ja edellytyksiä työllisyyden ja osaamisen kehittämiseen kiristyvässä kansallisessa ja globaalissa markkinatilanteessa.

Kenelle?

MARKOksen kohderyhmänä olivat Pohjois-Karjalan pk-yritykset, joista suurin osa on mikro- ja pienyrityksiä. Projektin tavoitteena oli vahvistaa erityisesti mikro- ja pienyritysten iskukykyä talouden laskusuhdanteen jälkeen avautuvilla markkinoilla.

Miten?

Hankkeessa tehtiin vuosien 2010 ja 2011 aikana tarkentavat selvitykset pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaamisen tasosta, puutteista ja niiden syistä. Niiden perusteella suunniteltiin markkinointikoulutukset, jotka toteutettiin vuosina 2011 ja 2012.

Miksi?

Hankkeen tavoitteena oli parantaa maakunnan pk-yritysten markkinointiosaamisen tasoa, mikä puolestaan vahvistaa niiden asemaa ja kilpailukykyä niin kansallisilla kuin globaaleillakin markkinoilla. Tämä kohentaa niiden edellytyksiä lisätä työpaikkoja ja täten edistää Itä-Suomen elinvoimaisuutta. Hanke edisti myös yliopiston, kehittäjäorganisaatioiden ja kohdeyritysten vuorovaikutusta ja verkottumista.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi hankkeelle ESR-rahoitusta. Muita rahoittajia ovat Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

MARKOS-hankkeen www-sivut www.uef.fi/markos