Menettelyohje oppilastapaturmissa 

Tapaturmapaikalla oleva opettaja antaa välittömän ensiavun (tarvittaessa hälyttää apua), minkä jälkeen opettaja ohjaa oppilaan oman opettajan luokse. 

Mikäli tapaturma vaatii, otetaan pikaisesti yhteyttä terveydenhoitajaan (puh. 050 346 8407) ja ohjataan oppilas hänen tarkastettavakseen tai pyydetään terveydenhoitajaa koululle tutkimaan oppilas. 

Oppilaan oma opettaja (alakoulussa luokanopettaja, yläkoulussa luokanohjaaja) tiedottaa vanhemmille tapaturmasta, myös pienemmistäkin. Mikäli opettaja/luokanohjaaja ei ole paikalla, kuka tahansa opettajista on velvollinen tiedottamaan vanhempia. 

Mikäli tapaturma on sellainen, että se vaatii lääkärin hoitoa tms., tulee oppilas saattaa terveyskeskukseen/sairaalan hoitoon. Tämän kuljetustehtävän suorittaa ensisijaisesti oppilaan vanhemmat/huoltajat. Vakavissa onnettomuuksissa turvaudutaan ambulanssikuljetukseen. 

Tapaturmasta tulee aina tehdä tapaturmailmoitus (vakuutusyhtiön lomake), joka jätetään kansliaan.