Luokanopettajakoulutuksen Orientoiva harjoittelu

2310213 Orientoiva harjoittelu – Orientaatio opettajuuteen 3 OP

Orientoivassa harjoittelussa teemana on perehtyminen opettajuuteen. Harjoittelun aikana perehdytään kouluun opiskeluympäristönä, tutustutaan eri-ikäkauden oppilaiden kasvuun ja kehittymiseen,  jäsennetään opetus–opiskelu-oppimisprosessia ja analysoidaan sekä tutustutaan opettajan työtehtäviin.

Orientoiva harjoittelu suoritetaan yhtä aikaa Orientaatio opettajuuteen -opintojakson kanssa.

Harjoitteluun kuuluu oppituntien seurantaa, ryhmäohjauksia, opetustuokioita  ja erilaisia kirjallisia tehtäviä. Tarkemmat sisällöt löytyvät harjoittelusuunnitelmasta.

Orientoivan harjoittelun toimintasuunnitelma (docx).

Ajankohtaista

Suurryhmäohjaukset

Aloitustilaisuus                                  ma 14.11. klo 8.00 - 10.00 AU 100
Oppilaan kohtaaminen                  ke 23.11. klo 8.00 - 9.30 TK 100
Päätöstilaisuus                                  to 8.12. klo 8.00 - 10.00 TK 100

 

Koulun tapahtumat

Liikkuva koulu -info (1,5h) ti 15.11. klo 14.15  Liikuntasali, LK
Oivalla ja Onnistu -koulutuspäivä (1h) info s-postissa

Liitteet: