Julkaisut

Tutkimustulosten voi katsoa olevan olemassa sitten kun ne on asianmukaisesti saatettu toisten tutkijoiden arvioitavaksi ja kritiikin kohteeksi. Käytännössä tämä tapahtuu julkaisemalla tutkimustulokset laajalevikkeisissä oma tieteenalan lehdissä. Tällaisia tieteellisiä artikkeleita syntyy laitoksella reilusti yli 100 kappaletta vuodessa.

Julkaistut tieteelliset artikkelit on löydettävissä SoleCris-tietokannasta.

Sähköisiä julkaisuja 

Lisäksi tutkimustuloksista syntyy vuodessa useita jatko-opiskelijoiden väitöskirjoja.