Antti Viholainen

Antti Viholainen on matematiikan didaktiikan tutkijatohtori. Valmistuttuaan matematiikan opettajaksi vuonna 2002 hän työskenteli tutkijakoulutettavana Jyväskylän yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella vuosina 2003-2008. Hän tutki matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden informaalia ja formaalia päättelyä derivaatan käsitteen tapauksessa. Viholainen väitteli syyskuussa 2008. Lukuvuoden 2008-2009 Viholainen työskenteli matematiikan opettajana Lauritsalan lukiossa Lappeenrannassa. Elokuussa 2009 Viholainen muutti Uumajaan Ruotsiin ja työskenteli lähes kaksi vuotta post doc –tutkijana Uumajan yliopistossa. Joensuun kampuksella Viholainen aloitti toukokuussa 2011.

Viholaisen tutkimusalueita ovat informaali ja formaali päättely, todistaminen ja perustelu sekä opettajaopiskelijoiden ammatillisen identiteetin kehittyminen. Hän myös opettaa matematiikan aineenopettajille suunnattuja kursseja ja kehittää matematiikan aineenopettajakoulutukseen sisältyviä ainelaitoksen järjestämiä opintoja.