Uusin ensin
16.2.2018 - EU-tietosuoja-asetus -lakikoulutus 1 op, Kuopio Aika ja paikka 16.2.2018 klo 9.00-15:30, Itä-Suomen yliopisto, Tietoteknia 1035, Savilahdentie 6, Kuopio Osaamistavoite Osallistuja tuntee EU:n...
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Tampere 2017-2018 Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistuu EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Koulutuksessa huomioidaan muuttuneet vaatimukset henkilötietojen...
30.1. - 1.3.2018 - Palvelumuotoilun koulutus (5 op) Palvelumuotoilu tuottaa yrityksille ja organisaatioille merkittävää asiakasarvoa palveluihin. Palvelumuotoilun avulla voidaan ratkaista monenlaisia palvelun tuottavan...
1.12.2017 - Sydän ja verisuonisairauksien lääkehoito, Tampere Paikka Kokouskeskus Puistotorni, Hämeenpuisto 28, Tampere Ohjelma (alustava aikataulu) 8.00      Ilmoittautuminen ...
14.2.-7.6.2017 - Suomenkielinen opetus ja ohjaus sekä suomalaisessa koulukulttuurissa toimiminen (5 op) Millaista on suomalainen koulukulttuuri? Mitä eroja ja samankaltaisuuksia opetus- ja ohjaustehtävissä on eri kulttuureissa? Mikä on opettajan tai ohjaajan rooli...
Voimaannuttava vuorovaikutus työyhteisössä 3 op Viestintä ja vuorovaikutus ovat työyhteisön ydintoimintoja. Toimiva vuorovaikutus sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa tehostaa perustehtävän, prosessien ja...
UEF/Aducate Goes Emotional in WGH 16.11.2017 Work Goes Happy –tapahtuma pidetään Kuopiossa 16.11.2017. Aducate pitää lukuisia työpajoja, joiden tarkoituksena on antaa käytännön menetelmiä mielekkään työpäivän...
5.4.2017 - Tietosuojavastaavien lakikoulutus julkishallinnolle (1 op), Tampere Koulutus perehdyttää osallistujat tietosuojavastaavia ja heidän tehtäviään koskevaan keskeisimpään lainsäädäntöön, sääntelyn pääperiaatteisiin ja muutoksiin. Koulutuksen...
1.-2.2.2018 - Yt-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1–8 op), Helsinki Yt-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1–8 op) -koulutus perehdyttää osallistujat yt-menettelyyn ja sitä koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön ja...
13.11.2017 - Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op), Tampere Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus kirkossa (1 op) -koulutuksen kuluessa osallistuja 1) muodostaa kokonaiskuvan seurakuntien turvallisuustoiminnasta ja 2) teemaan...
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutus (18 op), Helsinki Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001 uudistui syksyllä 2015. Keskeisenä teemana on yhdistää riskienhallinta laadunhallinnan prosesseihin ja noudattaa viidennen...
2.2.2018 - YT-neuvottelut seurakunnassa (1 op), Helsinki Koulutus perehdyttää osallistujat yt-menettelyyn ja sitä koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön, sääntelyn pääperiaatteisiin ja sopimuksiin seurakuntien näkökulmasta....
Ajankohtainen ympäristöoikeus VII -erikoistumisohjelma, Hämeenlinna Ajankohtainen ympäristöoikeus -erikoistumisohjelma on suunniteltu työelämän vaatimuksia ajatellen. Erikoistumisohjelman tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva...
18.11.2016 - 30.4.2018 - Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki Koulutusohjelma antaa seurakuntien esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville sekä näihin tehtäviin valmennettaville: 1. valmiudet ratkaista...
Syksy 2017 - Juridiikka (2 op), Kuopio Koulutuksen tavoitteena on, että tiedät ja osaat soveltaa tapauskohtaisesti käytännön työssäsi sisäympäristöön ja eri aikakausien rakentamiseen liittyvää lainsäädäntöä,...
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2017-2021(60 op) Koulutus järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Helsingissä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on...
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), Helsinki Opintojakson tavoitteena on muodostaa tulevaisuuteen vahvasti luotaava kokonaiskuva erityisesti puubiomassaa käyttävien biojalostamoiden ja puutuoteteollisuuden tuotteista,...
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op) Kehittyvä ja kasvava biotalous muuttaa merkittävästi metsäbiomassan tuotannon ja jalostamisen arvoverkkoja ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aiempaa...
Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat hyödyntämään positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja neuropsykologian menetelmiä, jotta he voisivat...
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op Ratkaisukeskeisyys on ajattelu- ja toimintatapa erilaisten ongelmatilanteiden kohtaamiseen. Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus korostaa toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä...

Seuraavaksi alkamassa