Uusin ensin
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), Helsinki Opintojakson tavoitteena on muodostaa tulevaisuuteen vahvasti luotaava kokonaiskuva erityisesti puubiomassaa käyttävien biojalostamoiden ja puutuoteteollisuuden tuotteista,...
17.1.-5.10.2018 - Kielitietoisuusagentit (9 op) Jokaisella oppiaineella on oma kielensä ja oppiaineen opettaja on paras asiantuntija oman tiedonalansa kielestä. Miten oppiaineen tyypillistä kieltä otettaisiin paremmin...
14.12.2017 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Jyväskylä Tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuspäivässä käsitellään Lääkkeiden farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksia...
11.1.2018 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Tampere Tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan myöhemmin. Koulutuspäivässä käsitellään Lääkkeiden farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia yhteisvaikutuksia. Yhteisvaikutuksia...
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op) Opintojakson tavoitteena on luoda ajankohtainen ja ennakoiva näkymä bioenergian markkinoista, liiketoimintamalleista sekä investointien kannattavuuteen vaikuttavista...
Riskienhallinnan erityisosaaminen -täydennyskoulutus (18 op), Helsinki Laadunhallintajärjestelmästandardi ISO 9001 uudistui syksyllä 2015. Keskeisenä teemana on yhdistää riskienhallinta laadunhallinnan prosesseihin ja noudattaa viidennen...
1.-2.2.2018 - Yt-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1–8 op), Helsinki Yt-neuvottelut seurakunnassa ja vuorovaikutus muutoksessa (1–8 op) -koulutus perehdyttää osallistujat yt-menettelyyn ja sitä koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön ja...
2.2.2018 - YT-neuvottelut seurakunnassa (1 op), Helsinki Koulutus perehdyttää osallistujat yt-menettelyyn ja sitä koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön, sääntelyn pääperiaatteisiin ja sopimuksiin seurakuntien näkökulmasta....
Työelämän juridiikka kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma 2018-2020 Jyväskylä/tai Helsinki Koulutusohjelma antaa seurakuntien esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville sekä näihin tehtäviin valmennettaville:   valmiudet...
Lääkehoidon arviointi, Kuopio Lääkehoidon arviointi on asiantuntijakoulutus, jonka käytyään asiantuntija osaa arvioida potilaan lääkehoidon rationaalisuutta ja tuoda farmaseuttisia huomiota lääkärin...
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma, Helsinki 2018-2019 Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä ja siinä huomioidaan uudet vaatimukset henkilötietojen käsittelylle ja...
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate aloitti keväällä 2017 webinaarisarjan osana Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen -koulutusohjelmaa . Tervetuloa tutustumaan...
2018 - Sosiaalipedagoginen hevostoiminta syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa -täydennyskoulutus (25 op) Haluatko laajentaa osaamistasi syrjäytymisen ehkäisyssä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa hevostoiminnan avulla? Järjestämme uuden täydennyskoulutuksen Kuopiossa Itä-Suomen...
Nepsy-oppilaat ja heidän tukeminen koulussa 2 op Koulutusjakson tavoitteena on, että osallistuja tuntee keskeisimmät neuropsykologiset oireet lapsilla ja tunnistaa, kuinka ne voivat vaikuttaa opiskeluun, oppimiseen sekä...
Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät 2 op Koulutusjakson aikana tutustutaan neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmien soveltamiseen opetus- ja ohjaustyössä. Koulutusjaksossa osallistujat saavat käytännönläheistä...
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op) Kehittyvä ja kasvava biotalous muuttaa merkittävästi metsäbiomassan tuotannon ja jalostamisen arvoverkkoja ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aiempaa...
Lapsen ja nuoren voimavarojen, tunnetaitojen ja vuorovaikutustaitojen tukeminen 10 op Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat hyödyntämään positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja neuropsykologian menetelmiä, jotta he voisivat...
Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus 3 op Ratkaisukeskeisyys on ajattelu- ja toimintatapa erilaisten ongelmatilanteiden kohtaamiseen. Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus korostaa toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä...
Positiivisen psykologian kokeiluohjelma 3 op Positiivinen psykologia keskittyy ihmisten hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä niiden edistämiseen. Koulutuksessa pääset kokeilemaan käytännössä positiivisen...
Biotalouden johtaminen ja päätöksenteko (2 op), kevät 2018 Mitkä ovat metsäbiotalouden tietämyksenhallinnan ja tietojohtamisen erityispiirteitä ja osaamistarpeita? Miten hankitaan ja ymmärretään tietoa yhä kompleksisemmaksi...

Seuraavaksi alkamassa