Takaisin

Toiminnallisen kielen oppimisen menetelmiä (3 op)

Kaipaatko opetukseesi lisää liikettä ja vuorovaikutusta, aktiivista tekemistä ja oppijoiden omaa toimintaa tai kokonaan uusia ja yllättäviä ideoita? Toiminnallinen kielen oppiminen on kielen sanaston, käsitteiden ja rakenteiden opiskelua luovin, yhteistoiminnallisin, vuorovaikutustaitoja kehittävin ja kinesteettisin menetelmin.  Harjoituksissa hyödynnetään mm. ilmaisutaidon, draamakasvatuksen, liike- ja tanssi-ilmaisun tekniikoita ja visualisointia. Niiden avulla kielitietous tehdään näkyväksi ja käytännönläheiseksi. Toiminnallisuus helpottaa mm. opetuksen eriyttämistä ja integrointia sekä tukee kaikkien oppilaiden osallisuutta.

Sisältö ja toteutus
Koulutuskokonaisuudessa perehdytään kolmeen toiminnallisen oppimisen kokonaisuuteen. Lähipäiviä on kolme. Voit osallistua yksittäisiin koulutuksiin tai koko kokonaisuuteen. Koulutukseen sisältyy omaan työskentelyyn liittyvä ennakkotehtävä, 6 tunnin lähipäivä ja toiminnallisia kokeiluja. Koulutuskokonaisuus järjestetään Joensuussa.

Koulutusten sisällöt

  • Pelit ja leikit sekä toiminnallinen arviointi pe 1.9. 12-18
  • Draamalliset ja liikunnalliset harjoitukset la 30.9. klo 10-16
  • Tarinalliset ja visuaaliset harjoitukset sekä monimuotoinen, kokonaisvaltainen opetus (koonti) pe 3.11. klo 12-18

Työpajoissa osallistuja saa kuulla, kokeilla ja kehittää toimivia menetelmiä kielen opetuksen rikastut-
tamiseksi. Ohjelmassa käydään läpi esimerkiksi sanaluokkia, sijamuotoja, verbioppia sekä kielenhuoltoa toiminnallisin menetelmin. Keskustelemme harjoitusten käyttöarvosta ja sovellusmahdollisuuksista esimerkiksi eri asteille sekä vieraisiin kieliin.

Kouluttaja
Kouluttajana toimii äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, luovien työtapojen etsijä Nina Maunu. Hänellä on vuosien kokemus käytännön opetustyöstä yläkoulun oppilaiden keskuudessa sekä toiminnallisten harjoitusten käytöstä osana opetusta.

Lisätietoja kouluttajasta ja lähestymistavoista: www.ninamaunu.com http://ninamaunu.blogspot.fi

Kenelle?

Koulutuskokonaisuus on tarkoitettu erityisesti S2-opettajille ja kielten opettajille. Muidenkin aineiden opettajat ja maahanmuuttajien kielen oppimista ohjaavat työntekijät voivat hyötyä toiminnallisista menetelmistä. Menetelmät räätälöidään ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Hinta, osallistujamäärä

Yhden koulutuspäivän hinta on 125 euroa (+ alv 24 %),
verollinen myyntihinta 155 euroa.

Yhteystiedot

Heli Kaarniemi
heli.kaarniemi@uef.fi
050 322 8644

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä