Zain Ul Abdin
No image.
Nimike
Tutkija
Sähköposti
zain.abdin@uef.fi
GSM-numero
0504679044
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1161
Lisätietoja
Migration, Remittances, Integration, Cross-border mobilities and flow of capital

Martin Barthel
No image.
Nimike
Nuorempi tutkija
Sähköposti
martin.barthel@uef.fi
Huoneen tiedot
etätyössä
SoleCRIS

Ismo Björn
No image.
Nimike
Erikoistutkija
Sähköposti
ismo.bjorn@uef.fi
GSM-numero
0504421337
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1135
SoleCRIS
Lisätietoja
Metsähistoria, Itä-Suomen yhteiskunta- ja kulttuurihistoria, paikallisen itsehallinnon historia

Anna Casaglia
No image.
Nimike
Yliopistotutkija
Sähköposti
anna.casaglia@uef.fi
GSM-numero
0505674927
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1139
SoleCRIS
Lisätietoja
Kiistanalaiset alueet ja rajat, Kypros, Borderscapes, EU:n vaikutus konfliktien ehkäisyyn, jaetut kaupungit, kaupunkitilan konfliktit, poliittinen maantiede, kaupunkitutkimus, kulttuurintutkimus

Olga Davydova-Minguet
No image.
Nimike
Apulaisprofessori
Sähköposti
olga.davydova-minguet@uef.fi
GSM-numero
0504333735
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1136
SoleCRIS
Lisätietoja
Etnisyys, kulttuuri, muuttoliikkeet, venäjänkielinen vähemmistö Suomessa

Stanislaw Domaniewski
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
stanislaw.domaniewski@uef.fi
GSM-numero
0503395047
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1143
SoleCRIS
Lisätietoja
Rajat ja raja-alueyhteistyö

Matti Fritsch
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
matti.fritsch@uef.fi
GSM-numero
0504422264
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1191
SoleCRIS
Lisätietoja
Eurooppalainen aluesuunnittelu ja aluekehitys

Driss Habti
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
driss.habti@uef.fi
GSM-numero
0458785877
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1137
SoleCRIS
Lisätietoja
Kansainvälinen siirtolaisuus, korkeasti koulutettujen liikkuvuus, koulutettujen maastamuutto, terveyspalvelujen sosiologia, maahanmuutto ja kulttuurillinen diversiteetti, relationaalinen sosiologia

Juha Halme
No image.
Nimike
Nuorempi tutkija
Sähköposti
juha.halme@uef.fi
GSM-numero
0505703754
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1188
SoleCRIS
Lisätietoja
Alueiden brändi- ja mielikuvamarkkinointi, sidosryhmät ja osallisuus

Maija Halonen
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
maija.halonen@uef.fi
GSM-numero
0405796363
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1190
SoleCRIS
Lisätietoja
Maaseutupolitiikka, aluerakenne, paikallisyhteisö, elämäntapa

Olga Hannonen
No image.
Nimike
Tutkijatohtori
Sähköposti
olga.hannonen@uef.fi
GSM-numero
0505772006
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1198
SoleCRIS
Lisätietoja
Vapaa-ajan asumisen tutkimus

Timo Hirvonen
No image.
Nimike
Tutkija
Sähköposti
timo.hirvonen@uef.fi
GSM-numero
0504422407
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1197
SoleCRIS
Lisätietoja
Yhteiskuntatiede, aluetutkimus

Henk van Houtum
No image.
Nimike
Professori
Sähköposti
henk.vanhoutum@uef.fi
GSM-numero
0505679842
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1185
SoleCRIS
Lisätietoja
Borders, B/ordering, cross-border mobilities, migration, cross-border cooperation, national and European identity (incl. identity of sports), EU geopolitics, designing borderlands, urban borders, cartography and cartopolitics

Aleksander Izotov
No image.
Nimike
Tutkija
Sähköposti
aleksander.izotov@uef.fi
GSM-numero
0504422510
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1152
SoleCRIS
Lisätietoja
Paikallinen identiteetti, Sortavala

Arja Jolkkonen
No image.
Nimike
Yliopistotutkija
Sähköposti
arja.jolkkonen@uef.fi
GSM-numero
0504210331
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1187
SoleCRIS
Lisätietoja
Työelämän tutkimus: työmarkkinat, työvoimapolitiikka ja joukkoirtisanomiset

Petri Kahila
No image.
Nimike
Karjalan tutkimuslaitoksen johtaja
Sähköposti
petri.kahila@uef.fi
GSM-numero
0504118445
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora II AU1195
SoleCRIS
Lisätietoja
Aluekehitys, alueellinen ja paikallinen hallinta, kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus, maaseutupolitiikka

Virpi Kaisto
No image.
Nimike
Nuorempi tutkija
Sähköposti
virpi.kaisto@uef.fi
GSM-numero
0469207354
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1185
SoleCRIS
Lisätietoja
Suomen ja Venäjän välinen raja-alue, kaksoiskaupungit, raja-alueet ja rajat

Olga Karlova
No image.
Nimike
Tutkija
Sähköposti
olga.karlova@uef.fi
GSM-numero
0449183515
SoleCRIS
Lisätietoja
Karjalan kieli, nimistöntutkimus, itämerensuomalainen henkilönnimistö

Saija Kaskinen
No image.
Nimike
projektitutkija
Sähköposti
saija.kaskinen@uef.fi
GSM-numero
0503062188
Huoneen tiedot
Joensuun Aurora 1153
SoleCRIS
Lisätietoja
Liikkuvuuden tutkimus, trauma rajat, raja utopiat, kriittinen diskurssianalyysi

Mari Kattilakoski
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
mari.kattilakoski@uef.fi
GSM-numero
0504494896
SoleCRIS
Lisätietoja
Maaseudun paikalliset palvelujärjestelmät, kansalaisosallistuminen, yhteisöllinen kehittäminen ja palvelutuotanto, lähidemokratia

Jukka Kokkonen
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
jukka.kokkonen@uef.fi
GSM-numero
0440685608
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1138
SoleCRIS
Lisätietoja
Raja- ja rajaseutuhistoria sekä konfliktien ratkaisemisen historia, erityisesti Ruotsin ajalla, itäsuomalaisten perheiden ja sukujen historia

Tuulikki Kurki
No image.
Nimike
Yliopistotutkija
Sähköposti
tuulikki.kurki@uef.fi
GSM-numero
0505463142
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1157
SoleCRIS
Lisätietoja
Kulttuurintutkimus, kirjallisuustoiminta Venäjän Karjalassa, kansankirjailijat Suomessa, rajat ja kirjoittaminen

Arja Kurvinen
No image.
Nimike
Erikoistutkija
Sähköposti
arja.kurvinen@uef.fi
GSM-numero
0505669055
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1184
SoleCRIS
Lisätietoja
Työmarkkinat, irtisanomiset, työttömyys ja työvoimapolitiikka

Evgeniya Kurvinen
No image.
Nimike
Nuorempi tutkija
Sähköposti
evgeniya.kurvinen@uef.fi
GSM-numero
0503363762
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1171
SoleCRIS
Lisätietoja
Suomen ja Venäjän viranomaisten välinen henkilötietojen vaihto ja sen sääntely

Alina Kuusisto
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
alina.kuusisto@uef.fi
GSM-numero
0505286056
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1163
SoleCRIS
Lisätietoja
Korkeakoulupolitiikka, yliopistohistoria, koulutushistoria, maatalouden historia

Jussi Laine
No image.
Nimike
Yliopistotutkija
Sähköposti
jussi.laine@uef.fi
GSM-numero
0504338252
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1149
SoleCRIS
Lisätietoja

Kirsi Laurén
No image.
Nimike
Yliopistotutkija
Sähköposti
kirsi.lauren@uef.fi
GSM-numero
0503315870
Huoneen tiedot
Etätyössä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, tutkimusosasto Hallituskatu 2 B, 00171 Helsinki
SoleCRIS
Lisätietoja
Perinteen ja -kulttuurintutkimus, rajaseudun elämä, traumaattiset kertomukset, kulttuurinen luontosuhde, ympäristökertomukset

Ilkka Lehtola
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
ilkka.lehtola@uef.fi
GSM-numero
0505973838
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1197
SoleCRIS
Lisätietoja
Maaseutumaantiede, maaseutupolitiikka, sote-uudistus, lapsi- ja perhepalvelut

Virpi Lemponen
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
virpi.lemponen@uef.fi
GSM-numero
0503665261
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1182
SoleCRIS

Ilkka Liikanen
No image.
Nimike
Professori
Sähköposti
ilkka.liikanen@uef.fi
GSM-numero
0504394477
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1145
SoleCRIS
Lisätietoja
Rajat, nationalismi ja integraatio, poliittinen järjestäytyminen ja politiikan kieli

Evgeny Manzhurin
No image.
Nimike
Nuorempi tutkija
Sähköposti
evgeny.manzhurin@uef.fi
GSM-numero
0503247648
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1171
SoleCRIS
Lisätietoja
Russian history, esp. Late Socialism, histories and representations of space and place, esp. borderlands, social and linguistic anthropology, digital humanities

Ilia Moshnikov
No image.
Nimike
Nuorempi tutkija
Sähköposti
ilia.moshnikov@uef.fi
GSM-numero
0503273224
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1142
SoleCRIS
Lisätietoja
Suomen ja karjalan kielen välinen kielikontakti rajakarjalaismurteissa, kielten elvytys ja pienten uhanalaisten kielten nykytila ja käyttö

Ágnes Németh
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
agnes.nemeth@uef.fi
GSM-numero
0504423071
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1174
SoleCRIS
Lisätietoja
Aluekehityspolitiikka, kaupunkitutkimus

Sarolta Németh
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
sarolta.nemeth@uef.fi
GSM-numero
0504423099
Huoneen tiedot
AU1192
SoleCRIS
Lisätietoja
Euroopan aluekehitys ja -politiikka, alueellinen hallinta ja yhteenkuuluvuus; alueellinen yhteistyö, CBC; organisaatioiden väliset verkostot ja aluekehitys; tietoyhteiskunta, maaseudun kehitys ja teknologia

Elina Niiranen
No image.
Nimike
Tutkijatohtori
Sähköposti
elina.niiranen@uef.fi
GSM-numero
0400270596
Huoneen tiedot
etätyössä
SoleCRIS
Lisätietoja
Venäjä kenttänä ja aineistona: 1800- ja 1900-luvun perinteentutkijat suomalaisuutta rakentamassa -hanke

Teemu Oivo
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
teemu.oivo@uef.fi
GSM-numero
0408674168
Huoneen tiedot
au1174
SoleCRIS
Lisätietoja
Venäjä, karjalaisuus, hallintavalta (governmentality), kansalaisyhteiskunta

Keyimu Parhad
No image.
Nimike
projektitutkija
Sähköposti
keyimu.pahati@uef.fi
GSM-numero
0503362897
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1137
SoleCRIS
Lisätietoja
Tourism, governance, rural community development, Central Asia, western China

Minna Piipponen
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
minna.piipponen@uef.fi
GSM-numero
0504423347
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1144
SoleCRIS
Lisätietoja
Yhdyskunta- ja aluerakenteiden uudistumisprosessit ja luonnonvarateollisuuden rakenteellinen uudistuminen, rajaseudut, Luoteis-Venäjä

Pirjo Pöllänen
No image.
Nimike
Tutkijatohtori
Sähköposti
pirjo.pollanen@uef.fi
GSM-numero
0504423384
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1156
SoleCRIS
Lisätietoja
Venäläiset maahanmuuttajanaiset Pohjois-Karjalassa, Maahanmuuttotutkimus: alueellinen näkökulma suomalaiseen maahanmuuttotutkimukseen, Venäläiset naiset Suomessa, Feministinen sosiaalipolitiikka, Perhetutkimus: työn ja perheen yhteensovittaminen maahanmuuttajanaisten elämässä

Daniel Rauhut
No image.
Nimike
Yliopistotutkija
Sähköposti
daniel.rauhut@uef.fi
GSM-numero
0505934614
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1186
SoleCRIS
Lisätietoja
Services of general interest, welfare and migration issues, regional development, structural changes in the economy and institutional changes. Spatial and historical perspectives are usually present in the analyses.

Simo Rautiainen
No image.
Nimike
Nuorempi tutkija
Sähköposti
simo.rautiainen@uef.fi
GSM-numero
0504123738
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1174
SoleCRIS
Lisätietoja
Maantiede, geoinformatiikka, saavutettavuus, syrjäisyys

Pasi Saukkonen
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
pasi.saukkonen@uef.fi
GSM-numero
0504642534
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1196
SoleCRIS
Lisätietoja
Aluekehitys, bioenergia, arviointitutkimus

Leyla Sayfutdinova
No image.
Nimike
Tutkijatohtori
Sähköposti
leyla.sayfutdinova@uef.fi
GSM-numero
0503598958
Huoneen tiedot
Joensuu
SoleCRIS

Nora Schuurman
No image.
Nimike
Tutkijatohtori
Sähköposti
nora.schuurman@uef.fi
GSM-numero
0504423490
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1189
SoleCRIS
Lisätietoja
Yhteiskuntatieteellinen eläintutkimus

James Scott
No image.
Nimike
Professori
Sähköposti
james.scott@uef.fi
GSM-numero
0503660653
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1155
SoleCRIS
Lisätietoja
Borders and cross-border co-operation, EU regional policies, EU geopolitics, post-socialist transformation processes, political geography, urban geography and planning

Tiina Seppä
No image.
Nimike
Tutkijatohtori
Sähköposti
tiina.seppa@uef.fi
GSM-numero
0504061397
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1161
SoleCRIS
Lisätietoja
Perinteentutkimus, kulttuurintutkimus, sukupuolentutkimus, kansanrunouden keruu, kansallisen kulttuurin rakentaminen, elämäkerrallisuus ja kokemuksellisuus arkistoaineistossa.

Venäjä kenttänä ja aineistona: 1800- ja 1900-luvun perinteentutkijat suomalaisuutta rakentamassa -hanke

Maarit Sireni
No image.
Nimike
Erikoistutkija
Sähköposti
maarit.sireni@uef.fi
GSM-numero
0504423661
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1193
SoleCRIS
Lisätietoja
Yhteiskuntamaantiede, maaseutumaantiede, feministinen maantiede

Jeremy Smith
No image.
Nimike
Professori
Sähköposti
jeremy.smith@uef.fi
GSM-numero
0504423665
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1146
SoleCRIS
Lisätietoja
Soviet Union, national development of the non-Russian peoples

Pekka Suutari
No image.
Nimike
Professori
Sähköposti
pekka.suutari@uef.fi
GSM-numero
0504145898
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1154
SoleCRIS
Lisätietoja
Kulttuurintutkimus, Venäjän Karjalan musiikki, etnisyys- ja identiteettikysymykset, etnomusikologia

Natalia Taksami
No image.
Nimike
Tutkija
Sähköposti
natalia.taksami@uef.fi
GSM-numero
0452589240
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1150
Lisätietoja
Indigenous communities, Eurasian Studies

Tarja Tanttu
No image.
Nimike
projektitutkija
Sähköposti
tarja.tanttu@uef.fi
Huoneen tiedot
Joensuun Aurora 1158
SoleCRIS
Lisätietoja
Suomi toisena kielenä, viestintäkulttuurit Suomessa; institutionaalinen vuorovaikutus; maahanmuuttajat ja kotoutuminen Suomeen

Joni Virkkunen
No image.
Nimike
Tutkimuspäällikkö
Sähköposti
joni.virkkunen@uef.fi
GSM-numero
0504424469
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1147
SoleCRIS

Dmitry Zimin
No image.
Nimike
Projektitutkija
Sähköposti
dmitry.zimin@uef.fi
GSM-numero
0504424550
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 1183
SoleCRIS
Lisätietoja
Suomen ja Venäjän rajat ylittävä yhteistyö, Venäjän alueellinen, taloudellinen ja kulttuurinen kehitys, matkailun edistäminen ja kehittäminen, videomarkkinointi ja sosiaaliset verkostot, Krim: liittäminen ja kehitysnäkymät