Itä-Suomen yliopiston yliopistopalvelujen ympäristöohjelma

Ympäristötavoitteitamme ovat sähköenergian kulutuksen vähentäminen, ympäristötietoisuuden lisääminen hankinnoissa ja materiaalin kulutuksen vähentäminen sekä liikenteen aiheuttaminen ympäristövaikutusten vähentäminen.

Noudatamme myös koko yliopistoa koskevia säästötoimia, joita ovat lämpöenergian kulutuksen vähentäminen, veden kulutuksen vähentäminen, jätteen määrän vähentäminen ja lajittelun tehostaminen sekä toimitilojen terveellisyyden, turvallisuuden, esteettömyyden ja viihtyvyyden lisääminen.

Lue lisää tavoittaistamme ja päämääristämme yliopiston ja yliopistopalvelujen Ympäristöohjelmasta sekä Kestävän kehityksen toimenpideohjelmasta vuosille 2015-2020.  Ympäristöohjelmaa täydentävään yliopiston Jätehuoltosuunnitelmaan on sitten koottu tarkemmat ohjeet mm. jätteiden kierrätystä, keräyspisteitä sekä  vaarallisten aineiden käsittelyä ja hävittämistä koskien.