Luottamus organisaatioissa 
(Trust within and between organisations)

Tutkimusryhmän johtaja: professori Taina Savolainen

Tutkimuksen kohteena ovat luottamuksen rooli ja prosessit organisaatioiden erilaisissa toimija- ja yhteistyösuhteissa, erityisesti sisäisten toimijoiden välillä, mm. esimies-alaissuhteissa. Tutkimusryhmä on kiinnostunut luottamuksen kehittymisestä. Ryhmä keskittyy tutkimaan luottamuksen syntymistä, rakentamista, säilyttämistä, rikkoutumista ja palauttamista eri näkökulmista ja monitasoisesti. Tutkimus fokusoituu toimijoiden käsityksiin ja kokemuksiin luottamuksesta, sen edellytyksiin ja seurauksiin, samoin kuin epäluottamuksen ilmentymiseen.

Tutkimuksessa hyödynnetään pääosin laadullisia mutta myös kvantitatiivisia menetelmiä. Tutkimusta tehdään erilaisissa organisaatio- ja toimintaympäristöissä, (pk-yritykset, not-for-profit, kolmas sektori, palveluliiketoiminta, monikulttuurinen ja kansainvälinen ympäristö). Ryhmän tutkimus on kansainvälistä ja verkottuu alan tutkimusverkostoihin, joita ovat FINT (the First International Network on Trust Research) ja Nordforsk Trust Network. Tutkimusyhteistyötä tehdään Etelä-Koreassa Ajoun yliopiston kauppatieteiden yksikön kanssa, sen monitieteisen Business, Psychology and Global Management -tutkimuskeskuksen kanssa.