Matkailualan opinnot monitieteisessä verkostossa

MAVY:n jäsenyliopistojen tutkinto-opiskelijana voit suorittaa matkailualan monitieteiset perus- ja aineopinnot joko  kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon liitettävinä sivuaineopintoina tai eri oppiaineisiin integroitavina opintoina. MAVY:n opetus on jokaisen jäsenyliopiston omaa opetusta, jonka yliopistot toteuttavat yhdessä ja yhteisin resurssein. Laajimmillaan MAVY:n verkostoon on kuulunut 17 suomalaista yliopistoa.

Jäsenyliopistot 2012-2016:

  •     Aalto-yliopisto
  •     Helsingin yliopisto
  •     Itä-Suomen yliopisto (koordinaatioyliopisto)
  •     Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  •     Lapin yliopisto
  •     Oulun yliopisto
  •     Svenska handelshögskolan
  •     Tampereen yliopisto
  •     Turun yliopisto

MAVY:n toiminta jatkuu opinto-oppaan 2015-2017 mukaisesti 31.7.2017 saakka.   Toiminnan ja opetuksen uudistusta 1.8.2017 alkaen valmistellaan, yhteydenotot ja lisätietoja asiassa tutkimuspäällikkö Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto, kauppatieteiden laitos, matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus, juho.pesonen@uef.fi

Opintoasioissa ota  yhteyttä MAVY:n opintotoimistoon:

Sähköposti: mavytoimisto@uef.fi
Suunnittelupäällikkö Ulla Ritola-Pesonen,  050 5262245

 

(2.1.2017)