Uusi Biologian opiskelija

Itä-Suomen yliopiston Ympäristö- ja biotieteiden laitos toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan biologiaa Joensuun kampuksella!

Uutena opiskelijana sinun tulee ilmoittautua 31.8.2017 mennessä Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteriin. Voit ilmoittautua heti, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ja kaikista muistakin opiskelun aloittamiseen liittyvistä keskeisistä asioista löytyy osoitteesta http://hae.uef.fi/web/guest/opiskelu/uudelle-opiskelijalle. Ilmoittaudu mahdollisimman aikaisin, niin saat käyttäjätunnukset yliopiston verkkoon ja opiskeluun liittyviin käyttöjärjestelmiin. Esimerkiksi kursseille ilmoittautuminen tapahtuu verkossa WebOodi-järjestelmässä. Ei huolta - saat opastusta kaikesta opintoihin liittyvästä minulta eli oppiainetuutoriltasi sekä vertaistuuroreiltasi heti opintojen alussa.

Tapaat vertaistuutorit ja allekirjoittaneen tuutoriopettajan perjantaina 1.9. aamutuimaan jo klo 9.00 Carelian (Yliopistokatu 4) ja Auroran välisessä maastossa. He ovat laatineet sinulle oman kirjeen, jossa on tärkeitä ja huomionarvoisia vinkkejä ja vertaistuutorien yhteystiedot. Opiskelijoiden kokemuksia biologian opiskelusta Joensuussa: http://www.uef.fi/web/envbio/vertaistuutoritervehdys

Opintosi alkavat vauhdilla perjantaina 1.9. klo 12.15 Carelia-rakennuksen salissa C1 opinto-jaksolla Yliopisto-opinnot käyntiin. Opintojakso antaa perusvalmiudet opiskeluun ja omien opintojen suunnitteluun. Tapaamme Ympäristö- ja biotieteiden laitoksen Biologian oppiaineen esittelyssä 1.9. klo 14:15 salissa N100 (Natura, Yliopistokatu 7). Voit alustavasti tutustua laitokseen kotisivuillamme: http://www.uef.fi/fi/web/envbio

Opintosi etenevät kaksiportaisesti. Noin kolmessa vuodessa suoritat 180 opintopisteen (op) laajuinen luonnontieteen kandidaatin tutkinnon (LuK) eli alemman korkeakoulututkinnon. Tämän jälkeen suoritat 120 op:n laajuisen ylemmän korkeakoulututkinnon filosofian maisteri (FM). Sinut on hyväksytty suorittamaan molemmat tutkinnot. Opinnot koostuvat ympäristötieteen ja biologian yhteisistä perusopinnoista, biologian aineopinnoista, erikoistavista aineopinnoista ja syventävistä opinnoista sekä sivuaineopinnoista ja muista opinnoista (yleisopinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä metodiopinnot). Biologian aineenopettajaksi on erillinen haku ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Lisätietoja tuutoropettajalta vesa.paajanen@uef.fi. 050-4423227

 

 

 

 

 

 

Terveisin oppiainetuutorisi, Vesa Paajanen

 

Tästä se alkaa: Biologian pääaineopiskelijoiden ensimmäisen vuoden opetusohjelma 

syksy (30 op)

Eliökunnan monimuotoisuus 7 op

yhteiset perusopinnot

Solu- ja molekyylibiologian perusteet 8 op

yhteiset perusopinnot

Eliökunnan monimuotoisuus harjoitukset 3 op

biologian aineopinnot

Biokemian perusteiden harjoitukset 2 op

biologian aineopinnot

Kemian perusteet 6 op (+ kemian perustyöt 3 op)

metodiopinnot

Yliopisto-opinnot käyntiin 1 op

yleisopinnot

(Valinnaisia opintoja 3 op: esim. Maantiedettä)

sivuaineopinnot

 kevät (30 op)

 

 

 

 

 

Ekologia ja ekosysteemit 7 op

yhteiset perusopinnot

Ympäristöriskit ja ympäristöterveys 8 op

yhteiset perusopinnot

Genetiikka ja evolutiikka 5 op

biologian aineopinnot

Eläinten ja kasvien lajintuntemukset 4 op

biologian aineopinnot

Eläintieteen kenttäkurssi 1 op

biologian aineopinnot

HOPS 1 + Urakurssi 3 op

yleisopinnot

Englanti 2 op

kieliopinnot