Alzheimermarkkeritutkimukset

Vasemmalla on  linkit Biomarkkerilaboratorion maksupalvelutoimintana tehtäviin määrityksiin.

Alzheimerin taudin aiheuttamat aivomuutokset kehittyvät hitaasti, ja ne ovat havaittavissa jo vuosia ennen kuin tauti aiheuttaa kliinisiä oireita. Alzheimerin taudin aivomuutoksiin liittyviä proteiineja ovat tau-proteiini sekä sen fosforyloitunut muoto fosfo-tau, ja amyloidi-beta42, joita voidaan mitata selkäydinnesteestä.

Terveisiin henkilöihin verrattuna Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla selkäydinnesteen amyloidi-beta42 pitoisuus on alentunut, tau- ja fosfo-tau -pitoisuudet ovat kohonneet. Tutkimustieto selkäydinnesteen markkereiden käytettävyydestä Alzheimerin taudin diagnostiikassa on kasvanut niin vakuuttavaksi, että selkäydinnestetutkimukset sisältyvät yhtenä positiivisena varmentavana tutkimuksena tuoreeseen uudistettuun Alzheimerin taudin diagnostiseen kriteeristöön.

Testistä voi olla hyötyä etenkin lieväoireisilla potilailla, joilla epäillään Alzheimerin tautia, depression ja Alzheimerin taudin erotusdiagnostiikassa, sekä potilailla, joilla on epätyypillinen taudinkuva.

Alzheimerin taudin merkkiainemenetelmät ovat laboratoriossamme käyttötarkoitustaan varten validoituja. Seuraamme niiden laatua jatkuvasti sisäisten kontrollien avulla ja osallistumalla kansainväliseen, The Alzheimer's Associationin organisoimaan laaduntarkkailuohjelmaan. Li-FosTau, Li-Tau ja Li-Bam42 ovat akkreditoituja tutkimuksia. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T320, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO 15189:2013.

Merkkiaineiden hinnat

Merkkiaineiden (Li-FosTau, Li-Tau, Li-BAm42) 1.7.2018 alkaen ovat:
  • Kolmen merkkiaineen yhdistelmä: 364,00 €
  • Kahden merkkiaineen yhdistelmä: 247,00 €
  • Yksittäinen merkkiaine: 154,00 €

Lisätietoja

Laboratorion johtaja
Sanna-Kaisa Herukka, FT
Kliininen lääketiede / Neurologia
Itä-Suomen yliopisto
Kuopion kampus
040 548 62 47
sanna-kaisa.herukka( at )uef.fi 

Asiakaspalaute

Voittte antaa palautetta toiminnastamme Asiakaspalaute-sivulla. Palautteenne on meille tärkeä !