Uusin ensin
26.9.2017 - Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa, Kuopio Kaipaatko uusia näkökulmia ja työkaluja oireilevien tilojen käyttäjien kohtaamiseen, sisäilmaongelmien kärjistymisen ennaltaehkäisyyn ja laukaisuun? Tässä...
16.10.2017 - Ortodoksista kirkkoa koskeva sääntely (1,5 op) Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee ortodoksista kirkkoa koskevan keskeisen lainsäädännön ja sääntelyn pääperiaatteet käytännön näkökulmasta ja osaa soveltaa saamaansa...
8.9.2017 - Kivun lääkehoito, Tampere Koulutuspäivässä käsitellään kivun lääkehoidossa huomioitavia asioita lääkehoidon arvioinnin kannalta sekä potilastapauksia. Kouluttajana fysiatrian erikoislääkäri Kai...
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija (LTA) (15 op), Kuopio Alustava aloitus keväällä 2018 Kuopiossa! Lääkitysturvallisuuden asiantuntija -koulutus valmentaa farmasian ammattilaisia jalkautumaan terveydenhuoltoyksiköihin,...
Lääkehoidon arviointi, Kuopio Lääkehoidon arviointi on asiantuntijakoulutus, jonka käytyään asiantuntija osaa arvioida potilaan lääkehoidon rationaalisuutta ja tuoda farmaseuttisia huomiota lääkärin...
Tilataidetta! Parantavat seinät -työpaja - 3.-4.10.2017 Helsinki Tule opiskelemaan, mitä tilataide tarkoittaa ja miten sen kautta edistetään ihmisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia työpaikoilla, palveluasumisen yksiköissä,...
29.-30.8.2017 - Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op), Joensuu Opintojakson tavoitteena on muodostaa tulevaisuuteen vahvasti luotaava kokonaiskuva erityisesti puubiomassaa käyttävien biojalostamoiden tuotteista, teollisista...
13.-14.12.2017 - Ilmastonmuutos ja riskien hallinta metsien hoidossa ja käytössä (2 op), Joensuu Mitä näkymiä uusin tutkimustieto avaa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta metsien kasvuun, tuhoriskeihin, metsien hoitoon ja puunkorjuuseen eri alueilla Suomessa? Millaisia...
13.-14.9.2017 - Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa (2 op), Joensuu Millaisissa metsissä voidaan käyttää jatkuvaa kasvatusta? Miten jatkuvan kasvatuksen vaihtoehto voisi edistää puumarkkinoiden toimintaa hakkuutarpeen kasvaessa? Kuinka...
Työyhteisösovittelun täydennyskoulutus 10 op Lokakuu 2017 – marraskuu 2018 (muutokset mahdollisia) Työyhteisösovittelu on kokemustietoon ja tutkimukseen perustuva menetelmä, jolla voidaan puuttua työpaikoilla...
Coaching by Walking Coaching by Walking on uusi henkilökohtainen valmennuspalvelu, joka käydään aktiivisina kävelykeskusteluina metsä- ja rantapoluilla. Starttaamme joustavasti sinulle sopivan...
Iäkkäiden kivunhoito -verkkokurssi (3 op) Tarvitsetko työssäsi tietoa, miten ikä vaikuttaa kivun hoitoon? Minkä tyyppiset kivut ovat tyypillisiä vanhuksilla? Mitkä ovat iäkkäillä kivunhoitoon sopivia lääkkeitä,...
Luottamushenkilökoulutukset (1-3) – kuntien luottamushenkilöille 2017, Joensuu Luottamushenkilöiden tehtävien hoitaminen edellyttää riittävän oikeudellisen tiedonsaannin turvaamista muun muassa koulutuksella. Kunnan hallinnon järjestämisestä ja...
Palvelumuotoilun koulutus (6 op) Palvelumuotoilu tuottaa yrityksille ja organisaatioille merkittävää asiakasarvoa palveluihin. Palvelumuotoilun avulla voidaan ratkaista monenlaisia palvelun tuottavan...
13.10.2017 - Hevosen käyttö ja koulutus kuntoutustyöhön -seminaari, Kuopio Ennakkotietoa Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry ja Suomen ratsastusterapeutit ry järjestävät yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja...
2.2.2018 - YT-neuvottelut seurakunnassa (1 op), Helsinki Koulutus perehdyttää osallistujat yt-menettelyyn ja sitä koskevaan keskeiseen lainsäädäntöön, sääntelyn pääperiaatteisiin ja sopimuksiin seurakuntien näkökulmasta....
1.2.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Jyväskylä Koulutuspäivässä tutustutaan Rationaalista lääkehoitoa tukeviin tietokantoihin ja niiden hyödynnettävyyteen  lääkehoidon arvioinneissa. Kenelle? Koulutus on...
1.3.2018 - Rationaalista lääkehoitoa tukevat tietokannat, Tampere Koulutuspäivässä tutustutaan Rationaalista lääkehoitoa tukeviin tietokantoihin ja niiden hyödynnettävyyteen  lääkehoidon arvioinneissa. Kenelle? Koulutus on...
Syksy 2017 - Terveysvaikutukset (2 op), Kuopio Koulutuksen tavoitteena on, että tunnet eri sisäympäristötekijöiden aiheuttamat yleisimmät vaikutukset ihmisten terveyteen sekä terveyshaitan käsitteet eri säädösten...
Työelämän juridiikkaa kirkossa (15 op) -täydennyskoulutusohjelma 2018-2020 Jyväskylä/tai Helsinki Koulutusohjelma antaa seurakuntien esimiestehtävissä sekä talous- ja henkilöstöhallinnossa toimiville sekä näihin tehtäviin valmennettaville:   valmiudet...

Seuraavaksi alkamassa