Uusin ensin
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate aloitti keväällä 2017 webinaarisarjan osana Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen -koulutusohjelmaa . Tervetuloa tutustumaan...
Metsän jatkuva kasvatus metsäbiotalouden murroksessa, verkkokurssi (2 op) ja harjoitustyö (1 op) Uusin tutkimustieto peitteisen metsätalouden menetelmistä (ml. jatkuva kasvatus) osoittaa, että se on viljelymetsätaloutta kannattavampaa erityisesti karuilla...
Maahanmuuttajien opinto- ja urapolkujen tukeminen ohjauksessa 10 op Mikä neuvoksi, kun maahanmuuttajanuori ei pääse opinto- ja urapolulla eteenpäin? Miten tunnistan todellisen osaamisen, kun yhteistä kieltä ei ole? Mistä ammattitaitoinen...
31.5.2018 - Lääkkeiden yhteisvaikutukset, Kuopio Paikka: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, Snellmania, Yliopistonranta 1 E, PeeÄssä-Sali SN202 Koulutuspäivässä käsitellään Lääkkeiden farmakokineettisiä ja...
25.5.2018 - Moniammatillinen yhteistyö - Farmasistin roolit tulevaisuudessa, Tampere Sote-uudistus tekee tuloaan ja terveydenhuolto on myllerryksessä. Ammattilaiset tarvitsevat monenlaista osaamista ja myös ammattiroolit kehittyvät. Lääkehoidon arviointi...
Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus (10 op), syksy 2018 - kevät 2019 Oletko varhaiskasvatuksen ammattilainen, joka kohtaa työssään maahanmuuttajalapsia ja muita kielenoppimisessa erityistä tukea tarvitsevia lapsia? Haluatko työhösi välineitä...
25.9.2018 - 31.12.2019 - Uudistava johtaja (15 op) Opetusalan johtamisen täydennyskoulutusohjelma Tämän osallistujille maksuttoman koulutusohjelman rahoittaa Opetushallitus. Ohjelman toteuttavat Itä-Suomen...
13.9.2018 - Opettajan oikeudet ja velvollisuudet (1 op) -lakikoulutus, Tampere Opettajan oikeuksia säätelevät koululait, kuten perusopetuslaki ja laki ammatillisesta koulutuksesta (voimaan 1.1.2018) sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Opettajan...
Varhaiskasvatuksen oikeudelliset kysymykset (1op), Tampere Koulutuksessa tarkastelemme varhaiskasvatuksen arjen oikeudellisia kysymyksiä ongelmakeskeisesti ja lainsäädäntöä tulkiten. Vuorovaikutteisten luentojen aikana perehdymme...
Koulun ja kodin yhteistyö monikulttuurisessa ja -kielisessä toimintaympäristössä (10 op) Kuuluuko työhösi yhteistyötä monikulttuuristen perheiden kanssa? Kaipaatko lisää osaamista, vertaistukea, yhteistyökumppaneita tai konkreettisia työkaluja kehittääksesi...
Aineenopettajan pedagogiset opinnot, kieli- ja kulttuurivalmennus Maahanmuuttaja: onko sinulla korkeakoulututkinto ja aineenopettajan pätevyys kotimaassasi? Haluatko toimia opettajana Suomessa? Onko sinulla OPH:n rinnastamispäätös, mutta...
8.11.2018 - Iäkkäiden psykiatriset lääkehoidot, Kuopio Koulutuspäivässä käsitellään iäkkäiden psykiatristen sairauksien lääkehoitoja, kuten depression ja unettomuuden sekä psyykenlääkkeiden käyttöä potilastapausten avulla. ...
Coaching by Walking Yksilöllistä johtamisvalmennusta kävelykeskusteluina Coaching by Walking on uusi henkilökohtainen valmennuspalvelu, joka käydään aktiivisina kävelykeskusteluina metsä-...
Digitalisaatio ja uudistuvat metsäpalvelut (2 op) Opintojaksolla tarkastellaan monipuolistuvan, ajantasaisen ja pitkälle jalostetun metsädatan soveltamispotentiaalia metsäpalvelujen markkinoilla. Tavoitteena on myös...
Biojalostamon raaka-aineen hankinta ja logistiikka (3 op) Opintojaksolla hahmotetaan keskeisiä biojalostamoinvestointeihin ja monipuolistuvaan biomassaraaka-aineen hankintaan liittyviä logistiikan kysymyksiä sekä tutustutaan...
Bioenergian markkinat ja energiamurros (2 op) Opintojakson tavoitteena on luoda ajankohtainen ja ennakoiva näkymä bioenergian markkinoista, liiketoimintamalleista sekä investointien kannattavuuteen vaikuttavista...
Biotalouden uudet tuotteet ja arvoverkot (3 op) Opintojakson tavoitteena on muodostaa tulevaisuuteen vahvasti luotaava kokonaiskuva erityisesti puubiomassaa käyttävien biojalostamoiden ja puutuoteteollisuuden tuotteista,...
Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen (15 op) Kehittyvä ja kasvava biotalous muuttaa merkittävästi metsäbiomassan tuotannon ja jalostamisen arvoverkkoja ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Aiempaa...
Metsäbiotalouden kehittyvät liiketoimintamallit ja rahoitus (3 op) Miten kehitetään perinteiset sektorirajat ylittäviä liiketoimintamalleja ja mikä on niiden merkitys metsäbiotalouden menestykseen? Miten liiketoiminnan arvonlisä jaetaan...
Lasten ja nuorten vuorovaikutus- ja tunnetaidot 10 op Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat oppivat hyödyntämään positiivisen psykologian, ratkaisukeskeisyyden ja neuropsykologian menetelmiä, jotta he voisivat...

Seuraavaksi alkamassa