Uusin ensin

HR-lainsäädännön täydennyskoulutusohjelma 2020 Päivitä tietosi henkilöstöhallinnon lainsäädännöstä!   Koulutuksessa syvennät lainsäädännön tuntemusta ja saat varmuutta säännösten soveltamiseen työssäsi....
Kiinteistön ja asunnon virheet (10 op), Tampere ja Lahti 2020 Milloin asuinkiinteistössä on oikeudellisesti merkityksellinen laatuvirhe? Milloin kiinteistön laatuvirhe oikeuttaa hinnanalennukseen tai kaupan purkuun ja miten...
Osaaminen esiin - työnhakuvalmennus sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalle Oletko korkeasti koulutettu opetuksen, ohjauksen tai terveysalan ammattilainen tai alan opiskelija? Haluatko työtä Suomessa? Tarvitsetko tietoja ja taitoja omasta...
Osaaminen esiin - työnhakuvalmennus luovien alojen, kielten ja kulttuurin osaajille Oletko korkeasti koulutettu kielten, kulttuurin tai muun luovan alan ammattilainen tai alan opiskelija? Haluatko töihin Suomessa? Tarvitsetko tietoja ja taitoja omasta...
Johdatus kasvuyrityksen johtamiseen, Joensuu 2020 Toimitko yrittäjänä tai esimies/johtotehtävissä kasvavassa yrityksessä? Panosta johtamistaitoihin, panosta kasvuun! Kasvaakseen yritys tarvitsee myyntiä. Kasvun...
Osaaminen esiin - työnhakuvalmennus luonnontieteiden, ICT- ja ympäristöalan osaajille Oletko korkeasti koulutettu luonnontieteiden, ICT- tai ympäristöalan ammattilainen tai alan opiskelija? Haluatko työtä Suomessa? Tarvitsetko tietoja ja taitoja omasta...
Osaava tietosuojavastaava 15 op -täydennyskoulutusohjelma 2020, Helsinki Osaava tietosuojavastaava -täydennyskoulutusohjelma uudistui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen myötä. Tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018. Viranomaisten on...
Strategic planning and project management in Finnish-Russian cooperation context (4 ECTS) Speak Business! Are you interested in project management, strategic business planning or cross-border cooperation between Finland and Russia? Do you have a business...
Fundamental Optical Design (6 ECTS), Helsinki region Course description The aim of the course is to teach the fundamentals of optical design, especially to provide theoretical foundations of geometrical optics combined...
18.2.2020 / WORK with Russia ...
Ennakoiva turvallisuustoiminta ja riskienhallinta oppilaitoksissa (2-10 op), Joensuu 2020 Koulutuksessa perehdytään tutkitun tiedon pohjalta oppilaitosten turvallisuustoimintaan ja riskienhallintaan. Koulutuksen tavoitteena on luoda oppilaitoksille edellytykset...
International Business and Marketing, 15 credits The course consists of three courses, which cover international business and business management key issues. The focus is on global issues, international sales and...
1.9.2019 - Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus proviisoreille ja farmaseuteille Haluatko kouluttautua farmasian erityisosaajaksi? Tule hakemaan uutta vauhtia urallesi erikoistumiskoulutuksesta! Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus...
2.-3.4.2020 - Kliinisen farmasian päivät, Kuopio Kliinisen farmasian päivät – sanoista tekoihin, teoista tuloksiin Koulutuspäivissä käsitellään kliinisen farmasian vaikuttavauutta ja ajankohtaisia kehityshankkeita...
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus 2020-2024 (60 op) Koulutus järjestetään yhteistyössä Lyhytterapiainstituutin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa Helsingissä. Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus on...
21.-22.4.2020 - Lääkinnällisten laitteiden käytettävyys - avain riskienhallintaan ja potilasturvallisuuteen, Helsinki HUOM! Muuttuneet päivät.   Koulutuksen tavoite: Luoda kokonaiskuva viranomaisvaatimusten vaikutuksesta lääkinnällisten laitteiden...
Riskienhallinnan erityisosaaminen (18 op) -täydennyskoulutus, Helsinki 2020 Perinteinen riskiajattelu on muuttanut muotoaan. Yksittäisten epävarmuustekijöiden sijasta tänä päivänä organisaatiot joutuvat hallitsemaan niitä koskettavia riskejä...
Uudistuva metsäbiotalous - webinaarit Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate aloitti keväällä 2017 webinaarisarjan osana Uudistuvan metsäbiotalouden johtaminen -koulutusohjelmaa . Tervetuloa tutustumaan...
Future Leadership - ihmisen johtamisen koulutusohjelma 10 op Koulutuksen kantava teema on valmentava esimiestyö, ja se toteutetaan valmentamisen, oivalluttamisen ja kokeilukulttuurin keinoin. Osallistujat tutustuvat, harjoittelevat...
23.1.2020 - Alzheimerin tauti ja muut neurologiset sairaudet, Jyväskylä Voit osallistua joko koulutuspäivään tai 2 op:n moduuliin. Miten Alzheimerin taudin ja vaskulaaridementian lääkehoidot eroavat toisistaan? Miten käytösoireiden...

Seuraavaksi alkamassa