Savonlinnan kampus

Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksen erityispiirteenä ovat taide- ja taitokasvatukseen sekä yhtenäisen peruskoulun opettajuuteen suuntautuminen.

Opettajankoulutuksessa painotetaan kulttuuria ja kestävää kehitystä edistävää ja eettisesti tietoista sekä omaa työtään tutkivaa opettajuutta.

Kampuksen opettajankoulutuksessa painottuvat yhteisöllisyys, tutkiva ote ja asiantuntijuuden kehittyminen sekä opettajankoulutuksen yhteys ympäröivään alueeseen ja kulttuuriin.

Koulutustarjonta

Opinto-oppaat, Opetussuunnitelmat ja vastaavuustaulukot