Tervetuloa ympäristökulttuurin tutkijaverkoston sivuille!

Ympäristökulttuuri

Ympäristökulttuuriin sisältyvät ympäristössä oleminen ja tekeminen, sen aistiminen, sekä perinteet ja mielikuvat, joiden välityksellä ympäristöä merkityksellistetään. Ympäristönä nähdään niin luonnon- kuin rakennetut ympäristöt.

Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto

Ympäristökulttuurin tutkijaverkosto koostuu ihmisistä, jotka ovat kiinnostuneita kulttuurin ja ympäristön välisistä suhteista.

Valtakunnallinen verkosto edustaa kulttuuri- ja yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa ympäristötutkimuksessa. Sen toiminta on osa Itä-Suomen yliopiston monitieteistä LYY (Luonnonvarat, ympäristö, yhteiskunta) -instituuttia (ks. LYY-instituutin web-sivut http://www.uef.fi/lyy/lyy-instituutti).