Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten (EU:n yleisen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki ja erityislainsäädäntö) huomioon ottamista organisaation toiminnassa. Tarkoituksena ei ole tiedon suojaaminen, vaan ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä.

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan yliopistolla tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa yliopistoa toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

 

 

Helena Eronen
No image.
Nimike
Tietosuojavastaava
Sähköposti
helena.eronen@uef.fi
GSM-numero
0505760282
Suora numero
0294458187
Huoneen tiedot
Joensuu Aurora 3023