Vaikuttavuuden tutkimus Itä-Suomen yliopistossa

Vaikuttavuustiedon merkitys kasvaa ikääntyvässä Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Palvelujärjestelmältä kysytään kykyä uudistua kansalaisten tarpeiden mukaan, ja sote-uudistus vain korostaa tämän tavoitteen merkitystä.

Ihmisten elämäntilanteiden ja näkemysten moninaisuus haastaa niin hoidon ja ennaltaehkäisyn kuin sosiaalipalvelutkin. Nykyisten ja uusien hoitojen ja palveluiden, hoito- ja palvelukäytäntöjen, työmenetelmien ja ehkäisevien toimien vaikuttavuutta on tutkittava, jotta rajalliset resurssit osattaisiin kohdistaa ja käyttää mahdollisimman vaikuttavasti. Tuleva sote-uudistus edellyttää palveluilta hyvää saatavuutta, laatua ja joustavuutta sekä haastaa siilomaiset työskentelytavat

Itä-Suomen yliopisto on nimennyt hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden tutkimuksen yhdeksi strategiseksi tutkimusalueekseen: Effectiveness in Health care and Social Services - EFFEC.
 


 

#UniUEF #vaikuttavuus #kustannusvaikuttavuus #hyvinvoinninjaterveydenedistaminen #eriarvoisuus #interventio #sosiaalinenmarkkinointi #monimenetelmallisyys #strategiat #politiikkasuositukset #sosiaalinenmarkkinointi