Tieteellinen toimikunta

Professori Marja Vaarama, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta (YHKA), sosiaalipalveluiden vaikuttavuus
Professori Sirpa Hartikainen, Terveystieteiden tiedekunta (TT), geriatrinen lääkehoito ja hoidon vaikuttavuus
Professori Risto Roine, YHKA, Potilasturvallisuus ja vaikuttavuus
Professori Ismo Linnosmaa, YHKA, Sosiaali- ja terveystaloustiede ja vaikuttavuus
Professori Johanna Lammintakanen, YHKA, SOTE-johtaminen ja politiikka ja vaikuttavuus
Professori Timo Toikko, YHKA, Hyvinvointipalvelut ja vaikuttavuus
Professori Janne Martikainen, TT, terveystaloustiede ja lääkehoidot
Professori Reijo Sund, TT, rekisteritutkimus
Professori Tiina Laatikainen, TT, terveyden edistäminen
Tutkimusjohtaja Tomi Mäki-Opas, YHKA, koordinaattori
Yliopistotutkija Antti-Jussi Kouvo, YHKA, koordinaattori