Sote-integraatio

Tulevan sote-uudistuksen keskeinen menestystekijä on se, kuinka hyvin palvelut onnistutaan integroimaan joustaviksi ja asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi käytännössä. Palvelujen järjestäminen yhden vastuutahon toimesta käsittää sekä horisontaalisen integraation (sosiaalihuollon palvelut ja terveydenhuollon palvelut) että vertikaalisen integraation (peruspalvelut ja erityispalvelut).

Itä-Suomen yliopisto on ottanut yhdeksi strategiseksi tavoitteekseen kehittää juuri sote-integraatioon ja sen vaikuttavuuden tutkimukseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta. Monitieteisellä yliopistollamme on erinomaiset valmiudet saavuttaa tässä kansallisesti johtava ja kansainvälisesti tunnettu asema.

Tutkimme sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa sote-uudistuksen vaikuttavuutta.

  • STN IMPRO-tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Tutkimusryhmä analysoi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta ennen sote-uudistusta ja sen jälkeen.

Tarjoamme sote-integraatioon liittyvää koulutusta.