Sote-integraatio

Tulevan sote-uudistuksen keskeinen menestystekijä on se, kuinka hyvin palvelut onnistutaan integroimaan joustaviksi ja asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi käytännössä. Palvelujen järjestäminen yhden vastuutahon toimesta käsittää sekä horisontaalisen integraation (sosiaalihuollon palvelut ja terveydenhuollon palvelut) että vertikaalisen integraation (peruspalvelut ja erityispalvelut).

Itä-Suomen yliopisto on ottanut yhdeksi strategiseksi tavoitteekseen kehittää juuri sote-integraatioon ja sen vaikuttavuuden tutkimukseen liittyvää tutkimusta ja koulutusta. Monitieteisellä yliopistollamme on erinomaiset valmiudet saavuttaa tässä kansallisesti johtava ja kansainvälisesti tunnettu asema.

Sote-integraatioon liittyvä koulutus

Moniammatilliset sosiaali- ja terveydenhuollon opinnot

Itä-Suomen yliopistossa koulutetaan laajasti sosiaali- ja terveysalan osaajia Terveystieteiden ja Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnissa. Työelämän muutos ja osaamistarpeet vaativat alojen koulutuksen kehittämistä moniammatillisen sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Tiedekuntien yhteinen kehittämisryhmä on suunnitellut ja kehittää edelleen yhteisiä SOTE-opintoja alan opiskelijoille.

Lukuvuonna 2018-2019 tarjottavat moniammatilliset SOTE-opinnot: 

  • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään (JOSPA ) 3 op
  • Moniammatillinen SOTE-johtaminen (MOJO) 2 op
  • Näkökulmia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen (HYTE) 2 op

Moniammatillisten SOTE-opintojen esittelyyn

  • Moniammatillista yhteistoimintaa sosiaali- ja terveysalalla simulaatio-oppimisen keinoin (MOTYÖ) 5 op

Opinto-oppat

  • Hyvinvointioikeuden opintokokonaisuus 25 op

Hyvinvointioikeuden opitokokonaisuuden esittely

Aducaten tarjonta