Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuus

Tutkimme ja kehitämme sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen sekä integroitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta.  Tutkimuksemme keskiössä ovat sosiaalisten ongelmien juurisyiden ja sosiaalisen muutostyön ja palveluprosessien tuloksellisuuden analysointi, sekä sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden tutkimuksen käsitteiden ja menetelmien kehittäminen.  

Lastensuojelu

Tutkimme lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävää sosiaalityötä. Analysoimme lastensuojelun eri osa-alueiden ja työmuotojen vaikuttavuutta, erityisesti siihen liittyviä kriittisiä tekijöitä ja prosesseja. Tutkimuksemme on käytännön innoittamaa perustutkimusta. Tavoitteena on jäsentää  lastensuojelun rutiinipalvelujen tietopohjaa  ja kehittää näyttöön perustuvaa sosiaalityötä.

  • Tutkimusryhmän sivut

Vanhusten kotihoito

Tutkimme ja vertailemme ikääntyneiden kotihoidon laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

  • EXCELC Pitkäaikaishoidon vaikuttavuus ja tehokkuus kansainvälisessä vertailussa

Iäkkäiden palveluohjaus

Kehitämme ikäihmisille suunnattua ryhmämuotoista palveluohjausta sekä tutkimme sen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.

  • Promeq Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Maahanmuuttajat ja sosiaalityö

Sosiaalityö maahanmuuttajien kanssa keskittyy yhteisösosiaalityön vaikuttavuuteen, ammatillisiin ja poliittisiin käytäntöihin, joiden avulla tavoitellaan tasapuolisia ja osallistavia palveluja maahanmuuttajille.

  • Promeq Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen