Ohjausryhmä

Puheenjohtaja

Harri Siiskonen, akateeminen rehtori, Itä-Suomen yliopisto

Varapuheenjohtaja, Vesa Kataja, johtajaylilääkäri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri  

Muut jäsenet

Mari Antikainen, perusturvajohtaja, Kuopion kaupunki

Iija Den Herder, palvelupäällikkö, SiunSote

Marina Erhola, ylijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Marja Heikkilä, johtaja, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Tarja Kauppila, johtaja, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Antti Mäkelä, johtava sosiaalityöntekijä, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Jussi Pihlajamäki, dekaani, terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Pekka Rissanen, arviointijohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sari Rissanen, dekaani, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto

Esko Vanninen, palvelualuejohtaja, Kuopion yliopistollinen sairaala

Vastuuprofessorit

Marja Vaarama
Professori, Yhteiskuntatieteiden laitos
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto
 
Janne Martikainen
Professori, Farmasian laitos
Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto