Vaikuttavuuden koulutus Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopisto tuottaa laaja-alaisesti koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ja niiden integraation vaikuttavuuteen Kuopion ja Joensuun kampuksilla. Koulutusta tarjotaan niin perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille kuin avoimessa yliopistossa ja täydennyskoulutuksessa.

Terveystieteiden tiedekunta kouluttaa asiantuntijoita ja ammattilaisia useille keskeisille terveydenhuollon ja hyvinvoinnin aloille. Koulutusta annetaan lääketieteen, hammaslääketieteen, farmaseutin, proviisorin ja biolääketieteen koulutusohjelmissa sekä hoitotieteen, ravitsemustieteen ja terveyden edistämisen (ergonomia, kansanterveystiede ja liikuntalääketiede) pääaineissa.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta kouluttaa muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon johtajia ja asiantuntijoita sekä sosiaalityöntekijöitä sosiaalialan vaativiin asiantuntijatehtäviin. Tiedekunnassa voi opiskella muun muassa sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian, sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan pääaineita sekä suorittaa terveystaloustieteen, sosiaali- ja terveyshallintotieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriopintoja.

Lisäksi Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin täydennyskoulutusta, avointa yliopisto-opetusta sekä hanke- ja asiantuntijapalveluita moniin tarpeisiin.