Perus-, jatko- ja täydennyskoulutus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja niiden integraation vaikuttavuus sisältyy kaikkeen Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon koulutustarjontaan.

Perus- ja jatkokoulutus

Perus- ja jatkokoulutuksessa sisällöllisesti korostuvat vaikuttavuutta koskevan tutkimustiedon ja sen metodologisen osaamisen vahvistaminen ja uudistaminen erilaisten lähestymistapojen ja aineistojen näkökulmista. Opetuksessa painottuu tiedon luotettavuuden arviointi opintojen alusta asti. Nämä painotukset heijastuvat myös tohtoriohjelmien sisällöissä.

Tohtoriohjelmat

Täydennyskoulutus ja avoin yliopisto

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate tarjoaa täydennyskoulutusta, avointa yliopisto-opetusta sekä hanke- ja asiantuntijapalveluita. Täydennyskoulutuksessa käytännön tekeminen yhdistyy soveltavaan yliopistolliseen osaamiseen. Avoimen yliopiston tarjonta kattaa kaikki Itä-Suomen yliopiston koulutusalat ja suurin osa opinnoista on joustavasti suoritettavissa verkko-opintoina.