Vaikuttavuuden talo

Vaikuttavuuden talo on hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkimuksen ja koulutuksen monitieteinen yhteistyöverkosto Itä-Suomen yliopistossa. Verkosto kokoaa tutkimustietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien palvelujen kehittämisen ja päätöksenteon sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation tueksi.

Lue lisää

Tutkimusideapankki avattu!

Voit ehdottaa Vaikuttavuuden talon verkostolle tutkimusideoita, opinnäytteitä tai laajempaa tutkimusyhteistyötä, jotka palvelevat keskeisiä sidosryhmiä käytännön työssä ja tukevat päätöksentekoa.

Lue lisää

Kuuntele podcasteja vaikuttavuuden tutkimuksesta