Ehdota esitystä Vaikuttavuuden tutkimuksen päiville - abstraktien jättöaikaa jatkettu 24.5. saakka!

Pyydämme tutkimuspäivillemme 10 minuutin mittaisia suullisia esityksiä sekä postereita vaikuttavuuteen liittyvistä aiheista. Lisäksi opiskelijoille suunnattu prekonferenssi tarjoaa mahdollisuuden esitellä meneillään olevaa tutkimusta ja tuloksia. Esitykset voivat pohjautua meneillään olevaan tai tuoreeseen tutkimukseen. Toivotamme tervetulleiksi niin laadullisia, määrällisiä kuin teoreettisia sekä menetelmällisiä avauksia vaikuttavuuteen liittyen. Myös esitykset liittyen kokeellisiin ja interventiotutkimuksiin ovat tervetulleita. Kokonaisten temaattisten sessioiden ja työpajojen ehdottaminen on myös mahdollista.

Esitysehdotus tulee osoittaa johonkin seuraavista temaattisista sessioista:

1) Sosiaalityön ja -palveluiden vaikuttavuus
2) Hoidon ja terveyspalveluiden vaikuttavuus
3) Vaikuttavuus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
4) Asiakas- ja potilasturvallisuus
5) Rekisteriaineistot vaikuttavuustutkimuksessa
6) Kustannusvaikuttavuus
7) Lainsäädännön ja politiikkatoimien vaikuttavuus
8) Vaikuttavuuden mittaaminen ja tutkimusasetelmat
9) Muu sessioehdotus (kokonaiset sessio- ja työpajaehdotukset)
10) Vaikuttavuuden päivien prekonferenssi 30.9.2019 (maisteri- ja tohtoriopiskelijat, abstrakti englanniksi)

Vaikuttavuuden tutkimuksen päivien abstraktien jättöaikaa on jatkettu perjantaihin 24.5. asti. Voit lähettää enintään 300 sanan abstraktit lomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22268/lomake.html

Abstraktien tulee sisältää kuvaus tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimuskysymyksistä/hypoteeseista, aineistosta ja menetelmistä sekä tutkimuksen tuloksista että (alustavista) johtopäätöksistä. Abstraktin voi jättää joko suomen tai englannin kielellä. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme englanninkielisiä sessioita. Kokonaista temaattista sessiota ja työpajaa ehdotettaessa tulee jättää abstrakti, joka kuvaa session taustan ja tavoitteet sekä siihen kuuluvat esitykset sekä niiden esittäjät. Lisäksi jokaisen esittäjän tulee jättää erilliset abstraktit omasta esityksestään. Esitysten hyväksymisestä tutkimuspäiville ilmoitetaan kesäkuun puolivälissä.

Abstraktihakulomakkeen tietosuojaselosteen löydät tästä linkistä.