Asiantuntijaverkosto

sähköpostit: etunimi.sukunimi@uef.fi

Aluekehitys ja -suunnittelu, aluetalous ja raja-alueet

YTT Heikki Eskelinen
Professori
Puh. 050 595 88180

Työelämän ja työmarkkinoiden tutkimus, arviointitutkimus
YTT Arja Jolkkonen
Yliopistotutkija
Puh. 050 421 0331

Aluetutkimus, tietoyhteiskunta, arviointitutkimus
YTT Jukka Oksa
Dosentti
Puh. 0400 261701
jukka.oksa@lammasoja.net

Geoinformatiikka, ympäristö- ja luonnonvaratutkimus

Ph.D. Alfred Colpaert
Professori (luonnonmaantiede)
Puh. 050 400 7427

Yhdyskuntakehitys ja ympäristöpolitiikka
YTT Jarmo Kortelainen
Professori (yhteiskuntamaantiede, erityisesti ympäristötutkimus ja -suunnittelu)
Puh. 050 372 8061

Geoinformatiikan sovellukset
FL Timo Kumpula
Yliassistentti, geoinformatiikka
Puh. 050 372 8566

Maaseudun palvelut, arkielämän maantiede
YTT Ilkka Lehtola
Puh. 050 355 2473

Kunnat ja aluepolitiikka
YTT Ilkka Pyy
Yliopistonlehtori, yhteiskuntamaantiede
Puh. 050 432 7611

Aluerakenteen uudistuminen ja uudet teknologiat
FT Markku Tykkyläinen
Professori (yhteiskuntamaantiede)
Puh. 050 301 1570

Bioenergia, metsäteollisuuden energiakäyttö

MMT Aki Villa
Tutkija
Puh. 050 442 4463

Yleishallinto-oikeus, työ- ja virkamiesoikeus, yliopistoja koskevat oikeudelliset kysymykset

OTT Tarmo Miettinen
Professori (hallinto-oikeus)
Puh. 050 442 2968

Talouden dynamiikka, rahamarkkinat

FT Matti Estola
Lehtori, kansantaloustiede
Puh. 050 442 2068

Yrittäjyys, johtaminen
KTT Liisa Huusko
Lehtori, johtaminen
Puh. 050 442 2457

Empirinen oikeustutkimus, lainsäädäntötutkimus, vaikuttavuusarvioinnit
KTT, HTT Anssi Keinänen
Oikeustaloustieteen ja lainsäädäntötutkimuksen professori
Puh. 050 442 2582

Pienyritystoiminta, markkinoinnin strateginen suunnittelu, matkailututkimus
YTT, KTL Raija Komppula
Professori, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Puh. +358 50 438 7475

Organisaatiopsykologia, työyhteisöjen arviointi

PsT Matti Kuittinen
Organisaatiopsykologian lehtori
Puh. 050 442 2461

Ympäristö- ja maaseutupolitiikka

YTT Pertti Rannikko
Ympäristöpolitiikan professori
Puh. 050 372 8606

Hoivatyö, toimintatutkimus ja prosessiarviointi
YTT Silva Tedre
Yliopistonlehtori, yhteiskuntapolitiikka
Puh. 050 411 5974

Tallenn