Biokontaminaatioprosessien ymmärtäminen ja mallintaminen biosfäärin ulkopuolisessa miehitetyssä avaruusaluksessa, BIOMODEXO

Kesto: 2014-2016

Rahoittaja: ESA Basic Technology Research Programme

Vastuuhenkilö yliopistolla: Pertti Pasanen

Yhteistyökumppanit: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, COMEX S.A. (Ranska), MEDES (Ranska) ja Thales Alenia Space (TAS-I) (Italia)

Hankkeen tavoitteena on kehittää kalibroitu ja validoitu laskennallinen malli, joka ennakoi bioaerosolien kulkeutumista ja biokontaminaation leviämistä suljetussa ympäristössä. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda yleisesti toimiva mallinnustyökalu, jolla voidaan tarkasti kuvata miehitetyn avaruusaluksen sisäilman mikrobiologista kontaminaatiota ja bioaerosolien leviämistä. Työkalua voidaan hyödyntää myös kontaminaation hallintatoimien suunnittelussa tunnistaen kontaminaatiolle riskialttiita alueita tai pintoja.

Lisätietoja: Pertti Pasanen, Anna-Maria Veijalainen, Vuokko Lappalainen, Anniina Salmela