Itä-Suomen yliopiston tohtoripromootio Kuopion kampuksella 4.-6.6.2015

Itä-Suomen yliopiston ensimmäiset tohtoripromootiot järjestettiin Joensuun kampuksella 28.–30.8.2014 ja Kuopion kampuksella 4.-6.6.2015.

 

12.6.2015

Video: Tunnelmia promootioristeilyltä

Kuopion tohtoripromootion kolmipäiväiseen ohjelmaan kuului myös risteily Kallavedellä ja lounas Alahovin viinitilalla.

Katso kantti.netin video promootioristeilyltä!

 

8.6.2015

Tanssiaiset ja risteily kruunasivat promootion

Kuopion kampuksen tohtoripromootion kolmipäiväisen ohjelman kruunasivat perjantai-illan promootiotanssiaiset ja lauantain risteily Kallavedellä. Promootiotanssiaisissa promovoidut tohtorit seuralaisineen tanssivat vanhoja tansseja. Ohjelmaan kuuluivat myös airueiden nauhojen luovutus sekä tohtoritoimikunnan varapuheenjohtajan, YTT Merja Tarvaisen puhe ystävälle ja promootiotoimikunnan puheenjohtajan, professori Tomi-Pekka Tuomaisen puhe nousevalle auringolle. Promootioristeily tehtiin Queen- ja Ukko-laivoilla Alahovin viinitilalle, jossa lounastettiin ja kuultiin tohtorien puheet KTT Esa Hiltuselta ja FT Henri Siljaselta.

Alla kuvakooste tanssiaisista ja ristelyiltä. Kuvat: Raija Törrönen.

Promootiotanssiaiset

Airuet luovuttivat nauhansa yliairueelle, professori Tommi Laukkaselle.

YTT Merja Tarvainen piti puheen ystävälle.

Musiikista promootiotanssiaisissa vastasi Rauno Tikkanen Quartet.

Puheen nousevalle auringolle piti professori Tomi-Pekka Tuomainen.

Promootioristeily

Mari Hiltunen soitti taustamusiikkia haitarilla.

FT Henri Siljanen ja KTT Esa Hiltunen pitivät puheet Alahovin viinitilalla.

Kiitos hienosta promootiosta! Juhlamenojen ohjaaja, professori Minna Valkonen-Korhonen ja promootiosihteeri Kaisu Kortelainen Alahovissa.

 

5.6.2015

Kuopiossa järjestettiin kaikkien aikojen suurin tohtoripromootio

Kuopiossa juhlittiin tänään näyttävästi Itä-Suomen yliopiston tohtoripromootiota.  Promootiossa vihittiin kaikkiaan 146 tohtoria, enemmän kuin missään aikaisemmassa Kuopion kampuksen promootiossa. Lisäksi vihittiin 12 kunniatohtoria. Kuopion Musiikkikeskuksella järjestetyn promootioaktin jälkeen juhlava promootiokulkue eteni keskustan halki ekumeeniseen kiitospalvelukseen Kuopion Kaupunginteatterille.

Itä-Suomen yliopiston rehtorin Jukka Mönkkösen mukaan promootiokulkue kaupungin katukuvassa symboloi arvokkaalla tavalla yliopiston ja yliopistokaupungin yhteyttä.

– Vaikka tiede on kansainvälistä ja siten yliopistojen ensisijainen tavoite on kansainvälinen menestys, ei pidä unohtaa alueellisen vuorovaikutuksen merkitystä.  Kaupunkien menestys riippuu yliopistosta, mutta myös yliopiston menestys riippuu kaupungeista ja niiden vetovoimasta, Mönkkönen totesi promootioaktin tervehdyspuheessaan.

Promoottoreina eli nuorten tohtorien ja kunniatohtorien vihkijöinä toimivat ansioituneet professorit Kuopion promootioon osallistuvista tiedekunnista: dekaani Jukka Jurvelin luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta, akatemiaprofessori Asla Pitkänen terveystieteiden tiedekunnasta sekä professori Juha Hämäläinen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta.

Promoottorin puheen promootioaktissa pitänyt Pitkänen kannusti tiedeyhteisöä ja nuoria tutkijoita suhtautumaan positiivisesti toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen. – Menestyksekkäimmät tutkijamme ovat niitä, jotka ovat tutkimuksessaan kyenneet reagoimaan ja adaptoitumaan nopeasti ja ennakkoluulottomasti kulloiseenkin metodologiseen ja konseptuaaliseen toimintaympäristöön.

– Nyt kasvamassa oleva akateeminen sukupolvi on valmistettava kulttuuriin, jossa muutos on olennainen osa menestyvää toimintaympäristöä pikemminkin kuin uusi stressin aihe, Pitkänen totesi.

AkatemiaprofessoriAsla Pitkänen vihki varakomissaari Jyrki Kataisen filosofian kunniatohtoriksi ja samalla koko yliopiston yhteiseksi kunniatohtoriksi.

Promovoitavien tohtorien joukosta ensimmäisellä kunniasijalla vihittäväksi priimustohtoriksi oli valittu FT Joakim Riikonen. Priimustohtorin tehtävä promootioaktissa on osoittaa vihittävien tohtorien edustajana näiden oppineisuus vastaamalla oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen.

Väitöskirjatyössään uudentyyppistä nanohuokoiseen epäorgaaniseen materiaaliin pohjautuvaa lääkeainekuljetinta kehittänyt Riikonen vastasi professori Vesa-Pekka Lehdon kysymykseen muun muassa siitä, miksi huokoisia materiaaleja pitäisi hyödyntää lääkkeiden annossa. – Niiden avulla voidaan helposti hallita lääkeaineita nanokokoluokassa. Näin ollen ne mahdollistavat edullisen ja turvallisen tavan nanolääketieteen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, Riikonen kertoi.

Promootiojuhlallisuudet jatkuvat vielä iltamyöhään, jolloin tanssitaan perinteisiä tansseja promootiotanssiaisissa ja kuullaan puhe aamunkoitolle, jonka pitää promootiotoimikunnan puheenjohtaja Tomi-Pekka Tuomainen. Torstain yleisöluennolla ja soihdunkiillotusjuhlalla käynnistyneeseen kolmipäiväiseen ohjelmaan kuuluu vielä promootioristeily lauantaina.

 

Lue promootioaktin puheet

www.uef.fi/promootio

Teksti: Ulla Kaltiala Kuvat: Raija Törrönen

 

5.6.2015

Tieteen soihtu säihkyväksi

– Nykypäivänä pelkkä tutkijoiden kouluttaminen ei auta, ellei yliopisto kykene ohjaamaan tietovirrassa räpiköiviä ihmisiä tutkimukseen perustuvan tiedon äärelle. Raja-aidat luotettavan tiedon ja etsijän välillä on purettava. Uskon, että tohtorikoulutus on antanut teille loistavat valmiudet ohjata yhteisöänne kohti suurempaa avoimuutta, kannusti tohtoritoimikunnan puheenjohtaja, LT Mikko Taina Kuopion tohtoripromootiossa promovoitavia tohtoreita.

Taina puhui torstai-illan soihdunkiillotusjuhlassa, joka oli osa Kuopion kampuksella 4.-6. kesäkuuta järjestettävän tohtoripromootion kolmipäiväistä ohjelmaa.

Tohtoripromootio on arvokas akateeminen juhla, jossa perinteet ovat tärkeitä, mutta perinteet voivat myös uudistua. Varsinaisen promootioaktin aattona vietettävä iloinen soihdunkiillotusjuhla soihdunkiillotus- ja hatunsovitusseremonioineen on Itä-Suomen yliopiston uutta promootioperinnettä. Soihtuteema tulee yliopiston omasta, soihtumaisesta tohtorintunnuksesta, joka kiinnitetään tohtorinhattuun.

– Itä-Suomen yliopisto on valinnut tieteen edelläkävijöitä kuvaavan soihdun tohtorintunnuksekseen. Toivon, että Kuopion yliopiston viitta sekä Joensuun yliopiston miekka saavat Itä-Suomen yliopiston soihdusta arvoisensa jatkajan, Taina sanoi tervehdyspuheessaan.

Menneiden vuosin promootioista tutuille viitalle ja miekalle jätettiin leikkimielisen juhlalliset jäähyväiset tohtoritoimikunnan jäsenten, FT Antti Lipposen ja FT Maria Lankisen suorittamassa soihdunkiillotusseremoniassa, jossa tieteen soihdun virkaa toimitti vuoden 1952 olympiasoihdun tyylikäs kopio.

Minna Valkonen-Korhonen toimi juhlamenojen ohjaajana hatunsovitusseremoniassa.

Illan näyttävin ohjelmanumero oli hatunsovitusseremonia. Tohtorinhatut saivat tosin vain hipaista promovoitavien tohtorien ja kunniatohtorien päitä, kun seuralaiset ja airuet "sovittivat" niitä heille, sillä päähän ne laitetaan vasta promootioaktissa. Juhlamenojen ohjaajan, professori Minna Valkonen-Korhosen ohjaamassa seremoniassa hattujen sovitus ja palautus hattupöydille sujui akateemisen järjestelmällisesti, kunhan kaikki ensin löysivät hattunsa ja kumppaninsa.

– Meistä kukaan tuskin olisi saavuttanut tohtorin tutkintoaan ilman läheisten myötäsukaista hyväksyntää ja tukea, illan juontanut FT Henri Siljanen sanoi. Hänen mukaansa läheisten merkittävä rooli haluttiinkin tehdä näkyväksi ottamalla heidät mukaan hatunsovitusseremoniaan.

Päivällisen ja tanssin merkeissä jatkuneen illan päätteeksi hyvän yön toivotuksen lausui FT Katariina Nissinen, joka pohti puheessaan yön kiehtovaa tunnelmaa. Öisin käydään hänen mukaansa kiehtovimmat keskustelut – ja tehdään joskus myös tiedettä.

Lue soihdunkiillotusjuhlan puheet

Teksti: Ulla Kaltiala Kuvat: Raija Törrönen

 

4.6.2015

Promootion Studia Generalia: Vastuu paremmasta maailmasta on yhteinen

Oikeudenmukaisuuden toteutuminen, hyvinvoinnin turvaaminen ja ympäristön suojeleminen kuuluvat jokaiselle. Yhteisen vastuun viesti korostui Kuopion kampuksella järjestettyjen Studia Generalia -luentojen esityksissä ja keskusteluissa. Luennot olivat osa 4.-6.6. järjestettäviä tohtoripromootiojuhlallisuuksia. Luennoitsijoina oli promootiossa kunniatohtoreiksi vihittäviä asiantuntijoita, jotka edustavat alansa kansainvälistä kärkeä.

"Toimimattomuus on rikoskumppanuutta"

– Kansanmurhat eivät synny sattumalta. On aina ihmisiä jotka suunnittelevat kansanmurhia, ihmisiä jotka ovat valmiita toteuttamaan niitä – ja meitä jotka sallimme niiden toteutuvan. Hiljaisuuskin on sanojen muoto ja toimimattomuus rikoskumppanuutta, sanoi oikeushammaslääkäri Helena Ranta esityksessään.

Hammaslääketieteen kunniatohtoriksi vihittävä Helena Ranta tunnetaan kansainvälisesti erityisesti toiminnastaan EU:n, YK:n, Euroopan neuvoston ja Suomen ulkoasiainministeriön asettamissa oikeuslääketieteellisissä tutkijaryhmissä.

Rannan mukaan konfliktitilanteet voitaisiin usein estää, jos olisi poliittista tahtoa. Toisaalta konfliktit eivät pääty rauhan tekoon, vaan tarvitaan jälkihoitoa ja oikeutta. – Muodikkaat totuus- ja sovituskomissiot eivät korvaa oikeudenkäyntejä ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä vastaan.

Pohjoismaatkin voivat ottaa oppia

– Ihmisten asenteet voivat muuttaa maailmaa. Esimerkiksi sosiaalisten ongelmien ratkaisuun vaikuttaa, koemmeko ne yhteisiksi vai emme, totesi sosiaalityön professori Staffan Höjer Göteborgin yliopistosta. Luennossaan hän tarkasteli sosiaaliturvan maailmanlaajuisia ongelmia.

Yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi vihittävä Höjer on tutkimuksessaan perehtynyt laajasti sosiaalityön globaaleihin kysymyksiin ja johtanut useita alansa kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. – Sosiaalista hyvinvointia pidetään perinteisesti paikallisena kysymyksenä, mutta esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvät kysymykset ovat globaaleja.

Turvapaikanhakijoina on Ruotsissa yhä enemmän lapsia ilman vanhempia. – Määrä on kasvanut 4000 lapsesta 8000 lapseen vuodessa, mikä on iso haaste lastensuojelulle. Kun keskustelin tästä jordanialaisen kollegan kanssa, hän huomautti, että heillä on kuuden miljoonan asukkaan maassa kolme miljoonaa pakolaista Irakista ja Syyriasta. Voisiko heiltä oppia jotain? Liian usein Pohjoismaista osallistutaan kansainväliseen yhteistyöhön ajatellen, että vain meillä on annettavaa.

Ilman pienhiukkassaaste tappaa yhä

Ihmisen terveyteen vaikuttaa myös ympäristön tila, ja ilman pienhiukkasten tiedetään aiheuttavan vakavia terveyshaittoja. Filosofian kunniatohtoriksi vihittävä, maailma johtaviin tutkijoihin aerosolitieteen ja aerosolitekniikan alalla kuuluva professori Richard Flagan Kalifornian teknillisestä yliopistosta totesi esityksessään, että saastuneesta ilmasta kärsivät usein vähävaraisimmat, jotka eivät voi valita asuinaluettaan. Ilman pienhiukkassaaste on ajankohtainen ongelma erityisesti kehittyvien maiden suurkaupungeissa, mutta jo ennestään tuttu.

Professori Richard Flagan ja tutkimuksen kehittämispäällikkö Anu liikanen Studia Generalia -tilaisuudessa.

Erityisesti kotitalouksin kivihiilen polton aiheuttama Lontoon suuri savusumu vuonna 1952 tappoi tuhansia. Nykypäivän Kiinassa Huai-joen pohjoispuolella asuvilla on viisi vuotta lyhempi elinajanodote kuin eteläpuolella asuvilla. Syynä on se, että pohjoispuolen asukkaille on jaettu ilmaista kivihiiltä talvilämmitykseen.

Hiukkasaltistuksen mittaamiselle haasteena ovat esimerkiksi hyvin pienet nanohiukkaset, joiden käyttö on monissa teollisissa tuotteissa yleistynyt. – Kun pienhiukkaspitoisuutta mitataan massana, nanohiukkaset eivät paljon paina, mutta hengitysilmasta ne voivat kulkeutua elimistöön jopa solutasolle asti ja näyttö niiden terveyshaitoista kasvaa.

Hyvät, pahat kotiutumismolekyylit

Akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen valaisi esityksessään, miten niin sanotut kotiutumismolekyylit voivat olla hyödyksi syövän ja tulehdusten hoidossa. Lääketieteen kunniatohtoriksi vihittävä Jalkanen työskentelee Turun yliopistossa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja on maailman johtavia tutkijoita ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän lymfosyyttien liikkumismekanismien tutkimuksessa.

Akateeminen rehtori Jaakko Puhakka ja akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen.

Niin sanotut kotiutumismolekyylit ohjaavat immuunipuolustuksen soluja sinne, missä niitä tarvitaan. – Joskus immuunipuolustus kuitenkin harhautuu ja valkosoluja kertyy tarpeettomasti kudoksiin. Näin käy esimerkiksi autoimmuunisairauksissa, kuten diabeteksessa, nivelreumassa ja proriasiksessa.

– Myös syövät käyttävät kotiutumismolekyylejä leviämiseensä – ja tappavan syövästä tekevät juuri etäpesäkkeet.

Tutkijoita kiinnostaakin kotiutumismolekyylien toimintaan kohdistuvien lääkkeiden kehittäminen sekä haitallisten tulehdusten että syövän hoitoon. Esimerkiksi reumapotilailla kotiutumismolekyyli VAP-1:n toimintaa estävästä vasta-aineesta on saatu lupaavia tuloksia.

Yliopisto tarttuu maailmanlaajuisiin haasteisiin

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Jaakko Puhakka, joka myös kertoi yliopiston tehtävästä globaalien haasteiden ratkaisussa. Yliopisto on tunnistanut neljä maailmanlaajuista haastetta, joihin se hakee ratkaisuja monitieteisillä, kansainvälisesti verkottuneilla, temaattisilla tutkimusalueilla. Näitä haasteita ovat ikääntyminen, elintavat ja terveys, oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä ympäristönmuutos ja luonnonvarojen riittävyys.

Puhakka tähdensi, että haasteiden ratkaisussa tarvitaan erilaisten näkökulmien ja lähestymistapojen uudenlaista synteesiä. Myös muut tilaisuuden puhujat olivat loppukeskustelussa yksimielisiä monitieteisen yhteistyön ja vuoropuhelun tarpeesta.

Kuopion tohtoripromootiossa vihitään 146 nuorta tohtoria ja 12 kunniatohtoria. Kunniatohtoreiksi vihitään Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen, oikeushammaslääkäri Helena Ranta, teollisuusneuvos Heikki Väänänen, akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen, professorit Christian Langton, Richard C. Flagan, Tamás Freund, Göran K. Hansson, Graham Russell, Staffan Höjer ja Robyn Thomas sekä tohtori Virginia K. Saba.

Kunniatohtorien esittelyt

Teksti: Ulla Kaltiala Kuvat: Raija Törrönen

 

3.6.2015

Terve ihminen - hyvinvoiva maailma, promootion yleisöluennot Kuopion kampuksella 4.6.

Oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja muita Itä-Suomen yliopiston promootiossa vihittäviä kunniatohtoreita esiintyy kaikille avoimessa Studia Generalia -luentotilaisuudessa Kuopiossa torstaina 4. kesäkuuta.

Studia Generalia -luentojen aiheena on Terve ihminen – hyvinvoiva maailma. Luennot järjestetään torstaina 4.6.2015 klo 13.15–15.30 Itä-Suomen yliopiston Canthia-rakennuksen salissa CA101, osoite Yliopistonranta 1 C, Kuopio. Vapaa pääsy, tilaisuuden lopuksi maksuton kahvitarjoilu.

Puhujina ovat promootiossa kunniatohtoreiksi vihittävät oikeushammaslääkäri Helena Ranta, sosiaalityön professori Staffan Höjer Göteborgin yliopistosta, aerosolitutkija, professori Richard C. Flagan Kalifornian teknillisestä yliopistosta sekä THL:n ja Turun yliopiston akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen, joka on ansioitunut ihmisen immuunipuolustuksen tutkimuksessa. Puheenjohtajana toimii akateeminen rehtori Jaakko Puhakka.

Puhakka kertoo aluksi yliopiston tehtävästä maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisussa. Useilla maailman kriisialueilla oikeuslääketieteellisissä tutkijaryhmissä toiminut Ranta luennoi aiheesta Oikeus kuuluu eläville ja kuolleille. Hänen mukaansa myös läheisiään menettäneillä on oikeus tietää, mitä on tapahtunut. Jalkanen kertoo elimistön kotiutumismolekyyleistä, jotka voivat avata uusia mahdollisuuksia syövän ja tulehdusten hoitoon. Flagan puhuu ilman pienhiukkassaasteesta. Ilman saastuminen on merkittävä terveysriski, jonka mekanismeja ymmärretään entistä paremmin. Höjer puolestaan tarkastelee sosiaaliturvan maailmanlaajuisia ongelmia ja valottaa, miten voimme ottaa oppia muualta. Flaganin ja Höjerin esitykset ovat englanniksi ja yleisö saa niistä lyhennelmät suomeksi.

Studia Generalian ohjelma

 

3.6.2015

Video: ”Ainoa asia mihin emme voi vaikuttaa, on sää”

Promootiojuhlallisuudet on valmisteltu huolellisesti, mutta kaunista säätä ei voi promootiotoimikuntakaan ennalta varmistaa. Aikatauluille haasteen asettaa se, että promovoitavia nuoria tohtoreita on ennätysmäärä, 146. Kantti.net haastatteli promootiotoimikunnan puheenjohtajaa Tomi-Pekka Tuomaista. Katso video YouTubesta!

Video: Rehtori kertoo promootiosta

Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen promootio jakautui kahdelle kampukselle. Joensuussa promootiota vietettiin viime elokuussa ja Kuopiossa sen aika on tällä viikolla. Rehtori Jukka Mönkkönen kertoo Kantti-netin videohaastattelussa muun muassa, miksi promootioita on kaksi ja millä perusteella valittiin promootiossa vihittävät 12 kunniatohtoria.

Katso video Youtubesta!

Video: Uusia promootioperinteitä luomassa

Suomalaisista superruuista väitellyt tutkijatohtori Maria Lankinen kertoo Kantti.netin videohaastattelussa, miten hänestä tuli tutkija. Lankinen on osallistunut Kuopion tohtoripromootion valmisteluun tohtoritoimikunnassa ja kertoo myös, mitä uusia perinteitä juhlallisuuksiin on luotu.

– Oli selvää, että haluan itsekin osallistua tähän hienoon ja perinteikkääseen akateemiseen juhlaan. Olen kuullut, että promootio on myös hauska tapahtuma. Odotan mielenkiinnolla, Lankinen kertoo.

Katso video YouTubesta!

 

2.6.2015

Video: Hatuntekijä tuntee tohtorien päät

Tiesitkö, että tohtorinhattu valmistetaan mittatilaustyönä? Hatuntekijä Anne Tanskanen E.R. Wahlmanilta tuntee tohtorien päänmuodot ja akateemiset perinteet. Katso video Youtubessa!

 

1.6.2015

Promootiokulkue muuttaa liikennettä Kuopion keskustassa 5.6.

Kuopion keskustassa voi seurata Itä-Suomen yliopiston tohtoripromootion juhlakulkuetta perjantaina 5.6. klo 15.45–16.30. Kulkue etenee Kuopion Musiikkikeskukselta Kuopion Kaupunginteatterille reittiä Kuopionlahdenkatu – Puijonkatu –  Kauppakatu – Puistokatu – Torikatu – Sairaalakatu.

Kulkueen aikana reitti on suljettuna liikenteeltä, mikä vaikuttaa myös sen varrella olevien risteävien katujen liikenteeseen.  Liikenne palautuu normaaliksi kulkueen edetessä.

Juhlallisessa kulkueessa on promovoitujen 146 tohtorin ja 12 kunniatohtorin, rehtorien ja hallintojohtajan lisäksi mukana professorikuntaa, aiempia kunniatohtoreita ja muita kutsuvieraita. Kulkueella on säävaraus.

Promootiokulkueen reittikartta

 

29.5.2015

Video: Tanssiaskelet hallussa ja hattu valmiina promootioon

- Odotan arvokasta ja iloista promootiotapahtumaa, toteaa Santtu Mikkonen, joka on yksi Kuopion tohtoripromootiossa 4.-6.6. vihittävistä nuorista tohtoreista.

Juhla-asu on varattu, hattu on teetetty ja promootion perinteiset tanssit otettu haltuun useissa harjoituksissa kevään mittaan.

Promootiojuhlallisuuksiin kuuluvat näyttävät promootiotanssiaiset varsinaisen promootiopäivän iltana. Tanssiaisissa promovoidut tohtorit tanssivat muun muassa juhlapoloneesin ja muita juhlatansseja.

Santtu Mikkonen kertoo tutkijan uravalinnastaan ja tunnelmistaan promootion alla Kantti.netin haastattelussa. Katso video Youtubessa!

 

18.5.2015

Uusia promootioperinteitä - Itä-Suomen yliopiston tohtoripromootio Kuopiossa 4.-6. kesäkuuta

Itä-Suomen yliopisto järjestää tohtoripromootion Kuopion kampuksella 4.-6. kesäkuuta. Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan promootiotapahtumia.

Tohtoripromootiossa vihitään 146 Itä-Suomen yliopistossa tai Kuopion yliopistossa väitellyttä tohtoria ja 12 kunniatohtoria. Kunniatohtoreiksi vihitään Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen, oikeushammaslääkäri Helena Ranta, teollisuusneuvos Heikki Väänänen, akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen, professorit Christian Langton, Richard C. Flagan, Tamás Freund, Göran K. Hansson, Graham Russell, Staffan Höjer ja Robyn Thomas sekä tohtori Virginia K. Saba. Kunniatohtorien esittelyt ovat osoitteessa http://www2.uef.fi/fi/promootio/kunniatohtorit.

Torstaina 4.6. järjestetään promootion Studia Generalia -luento Terve ihminen – hyvinvoiva maailma, jossa esiintyy osa kunniatohtoreista. Luento on avoin kaikille kiinnostuneille. Torstai-iltana tohtorit kokoontuvat soihdunkiillotusjuhlaan, jossa on uutena perinteenä soihdunkiillotus- ja hatunsovitusseremonia.

Varsinainen promootioakti järjestetään perjantaina 5.6. Kuopion Musiikkikeskuksessa. Sen jälkeen promootiokulkue etenee Musiikkikeskuksesta reittiä Puijonkatu-Kauppakatu-Sairaalakatu Kuopion kaupunginteatterille ekumeeniseen kiitospalvelukseen. Kulkueessa on promovoitujen tohtorien, kunniatohtorien, rehtorien ja hallintojohtajan lisäksi mukana professorikuntaa, aiempia kunniatohtoreita ja muita kutsuvieraita. Kulkueella on säävaraus. Päivä huipentuu promootioillalliseen ja perinteisiin tanssiaisiin.

Promootion ohjelma

Torstai 4.6.

 • Klo 13.15–15.30 Studia Generalia -luento Terve ihminen – hyvinvoiva maailma. Canthia, auditorio CA101
 • Klo 20–24 Soihdunkiillotusjuhla. Kuopion Musiikkikeskus, Valohalli

Perjantai 5.6.2015

 • Klo 11:30 Kokoontuminen kulkueeseen. Kuopion Musiikkikeskus, Valohalli
 • Klo 12:00 Promootioakti. Kuopion Musiikkikeskus, Konserttisali
 • Klo 15:45 Promootiokulkue Musiikkikeskukselta teatterille
 • Klo 16:30–17.15 Ekumeeninen kiitospalvelus, Kuopion kaupunginteatteri
 • Klo 19:00 Juhlapäivälliset. Ravintola Scandic Kuopio
 • Klo 23.30–03 Promootiotanssiaiset, yöpala ja puhe aamunkoitolle. Kuopion Musiikkikeskus, Valohalli

Lauantai 6.6.2015

 • Klo 11:45 Kokoontuminen Kuopion matkustajasatamassa
 • Klo 12:00 Risteily
 • Klo 12:30-15 Lounas Alahovin viinitilalla
 • 14-15.30 Paluuristeily Kuopion matkustajasatamaan

Tiedotusvälineiden edustajien ilmoittautuminen promootioaktiin ja haastattelupyynnöt: Tiedottaja Ulla Kaltiala, ulla.kaltiala (at) uef.fi, p. 040 745 6463

Lisätietoja promootiosta:

Promootiotoimikunnan puheenjohtaja, professori Tomi-Pekka Tuomainen, tomi-pekka.tuomainen (at) uef.fi, p. 0403552956

www.uef.fi/promootio

 

6.5.2015

Kuopion promootion priimus- ja ultimustohtorit - lääkeosaamista kahdesta tiedekunnasta

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 5. kesäkuuta järjestettävän tohtoripromootion priimustohtoriksi on valittu FT Joakim Riikonen ja ultimustohtoriksi LT Harri Makkonen.

Kesäkuun tohtoripromootiossa vihitään 146 Itä-Suomen tai Kuopion yliopistossa väitellyttä tohtoria. Perinteen mukaisesti tohtorien toimikunta on valinnut vihittävien joukosta priimus- ja ultimustohtorin, jotka ovat erinomaisesti väitelleitä nuoria tohtoreita ja promootiossa erityisasemassa. Priimus vihitään promootiossa ensimmäisellä kunniasijalla. Hän vastaa juhlassa oppiaineensa professorin esittämään kysymykseen osoittaen siten vihittävien tohtorien edustajana näiden oppineisuuden. Ultimus vihitään promootiossa viimeisellä kunniasijalla. Hän vastaa promootioillallisilla nuorille tohtoreille pidettyyn puheeseen.

Priimustohtori Joakim Riikonen (s.1981) väitteli filosofian tohtoriksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta vuonna 2012. Hän tarkasteli väitöstutkimuksessaan nanohuokoisten materiaalien käyttöä lääkeainekantajina. Lataamalla lääkeaineet nanohuokoisten kantajien sisään niiden pitoisuus saadaan huomattavasti korkeammaksi kuin tavallisilla lääkevalmisteilla. Tohtoritoimikunta näki Riikosen eduksi vahvan väitöskirjan lisäksi vakuuttavan esiintymisen julkisessa puolustuksessa, jonka vastaväittäjä, Birminghamin yliopiston kunniaprofessori Leigh Canham luki uransa parhaimpiin. Tohtoritoimikunnan mukaan puolijohdemateriaalien ja lääkeainetutkimuksen välimaastoon sijoittuva, lääkehoitojen kannalta tärkeisiin ongelmakohtiin pureutuva perustutkimus yhdistää Kuopion kampuksen keskeisiä vahvuuksia. Riikonen jatkaa työtään vanhempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa.

Ultimustohtori Harri Makkonen (s. 1981) väitteli lääketieteen tohtoriksi terveystieteiden tiedekunnasta vuonna 2010. Hän keskittyi väitöstutkimuksessaan miessukuhormonin vaikutukseen eturauhassyöpäsoluissa. Uusi antiandrogeeni esti vanhan polven lääkkeitä tehokkaammin androgeenireseptorin sitoutumista kromatiinille eikä androgeenireseptoripitoisuuden nousu vähentänyt sen tehoa yhtä voimakkaasti kuin vanhojen. Vaikka androgeenin merkitys eturauhassyövässä on hyvin tunnettu, toi Makkosen väitöstutkimus merkittävää lisätietoa eturauhasyövän geeninsäätelymekanismeista. Väitöskirjansa yhteenveto-osuudella hän osoitti poikkeuksellisen laajaa ymmärrystä tutkimusaiheestaan. Makkonen toimii nykyisin Kuopion terveyskeskuksessa terveyskeskuslääkärinä ja tiimijohtajana.

– Tohtoritoimikunta toivoo, että priimus- ja ultimustohtorit saavat kunniamaininnoistaan virtaa lupaavan tutkijauran jatkamiseen, toimikunnan puheenjohtaja Mikko Taina toteaa.

Kesäkuun promootioon osallistuu enemmän vihittäviä tohtoreita eli promovendeja kuin mihinkään aikaisempaan Kuopion kampuksen promootioon. Valtaosa eli 135 on suorittanut tohtorin tutkinnon Itä-Suomen yliopiston perustamisen eli vuoden 2010 jälkeen. Kaikkiaan 146 promovendista 19 on väitellyt luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnasta, 25 yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnasta ja 102 terveystieteiden tiedekunnasta. Promovendeista on naisia 93 ja miehiä 53.

www.uef.fi/promootio

Lisätietoja:

Tohtoritoimikunnan puheenjohtaja Mikko Taina,  p. 040 8429 161

 

19.1.2015

Kuopion promootioon voi ilmoittautua vielä tammikuun ajan

Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 4.-6. kesäkuuta järjestettävään tohtoripromootioon voi ilmoittautua vielä 30. tammikuuta asti.

Promootiossa tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa seremoniassa oikeuden käyttää akateemisen arvon merkkejä. Promootioon voivat osallistua ne, jotka ovat valmistuneet tohtoriksi Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tai terveystieteiden tiedekunnasta viimeistään vuoden 2015 alussa. Myös Kuopion yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneet ovat tervetulleita promootioon.

– Suosittelen lämpimästi kaikille väitelleille tohtoripromootioon osallistumista. Promootio on mukava yhdistelmä arvokasta akateemista traditiota ja hauskaa yhdessäoloa. Omasta tohtoripromootioistani jäi itselleni paljon hyviä muistoja ja taaksepäin katsoen olen hyvin tyytyväinen että tulin osallistuneeksi. Paitsi että pääsin osaksi akateemista jatkumoa, tapasin opiskeluaikojeni ystäviä ja sain monia uusia, promootiotoimikunnan puheenjohtaja Tomi-Pekka Tuomainen sanoo.

– Jos siis olet kahden vaiheilla, tee helppo päätös: osallistu.

Vanhaa ja uutta promootioperinnettä

Itä-Suomen yliopistossa tohtorinarvon merkkeinä käytetään tohtorinhattua, yliopiston omaa tohtorintunnusta ja diplomia. Viime vuonna Joensuun kampuksen promootiossa käyttöön otettu tohtorintunnus symboloi tiedemaailman soihdunkantajia. Yliopistolle on haluttu luoda omia promootioperinteitä, joten promootioaktissa ei enää käytetä Joensuun yliopiston perinteisiin kuulunutta miekkaa eikä Kuopion yliopiston perinteistä viittaa.

Kolmipäiväisiin promootiojuhlallisuuksiin kuuluu varsinaisen tohtoripromootion lisäksi muun muassa juhlakulkue, ekumeeninen kiitospalvelus, juhlapäivälliset, promootiotanssiaiset sekä purjehdus. Promootiossa vihitään nuorten tohtorien lisäksi kunniatohtoreita. Myös suuri yleisö voi seurata juhlakulkuetta ja osallistua Studia Generalia -luennoille, joilla esiintyy promootion kunniatohtoreita.

Perinteiseen promootio-ohjelmaan on tuotu myös uusia elementtejä. Esimerkiksi torstainen promootioaktin harjoitus huipentuu Kuopiossa uuteen hatunsovitusseremoniaan. – Veikkaan kuitenkin, että viittauksia viitanvihkiäisiin ja tohtorinmiekkaan tullaan kuulemaan, sanoo tohtoritoimikunnan puheenjohtaja Mikko Taina.

– Tieteen soihdunkataja -teemaa tullaan varmasti nostamaan nyt esille, kun yliopistomme tohtorikoulutus on saanut yhteisen symbolinsa.

Kiitospalvelus puolestaan järjestetään Kuopion Kaupunginteatterin uudistetuissa tiloissa, jonne promootiokulkue etenee Kuopion Musiikkikeskukselta promootioaktin jälkeen.

Itä-Suomen yliopiston ensimmäinen tohtoripromootio järjestettiin Joensuussa viime elokuussa.

Ilmoittautumislomake Kuopion kampuksen tohtoripromootioon on promootion verkkosivuilla osoitteessa www.uef.fi/promootio. Sivuilla on myös tarkempi ohjelma, muuta tietoa promootiosta sekä ohjeet esimerkiksi promootiopukeutumiseen ja tohtorinhatun tilaamiseen.

 

Promootion verkkosivut

 

15.12.2014

Kuopion promootion kunniatohtoreiksi tieteen ja yhteiskunnan vaikuttajia

Itä-Suomen yliopisto järjestää tohtoripromootion Kuopion kampuksella 4.–6. kesäkuuta 2015. Promootiossa vihitään 12 kunniatohtoria, joiden joukossa on paitsi tieteen uranuurtajia, myös yritys- ja yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä humanitaarisessa työssä ansioituneita henkilöitä. Kunniatohtorin arvo on merkittävin huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Ultraäänen, pienhiukkasten ja puualan tuntijoita

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta vihkii kolme kunniatohtoria. Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Christian Langton ja professori Richard C. Flagan. Maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtoriksi vihitään teollisuusneuvos Heikki Väänänen.

Professori Christian Langton johtaa vammojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvää tutkimusohjelmaa ja kvantitatiiviseen ultraäänikuvantamiseen keskittyvää tutkimusryhmää Queenslandin teknillisen yliopiston terveyden ja biolääketieteellisten innovaatioiden instituutissa Australiassa. Hän on kehittänyt osteoporoosin diagnostiikkaan uraauurtavan, laajakaistaisen ultraäänen taajuusriippuvaan vaimenemiseen perustuvan menetelmän.

Richard C. Flagan on Kalifornian teknillisen korkeakoulun Caltechin dekaani ja Irma and Ross McCollum - William H. Corcoran -professori kemiantekniikan, ympäristötieteen ja -teknologian alalla. Hän on maailman johtavia aerosolitieteen ja -tekniikan tutkijoita, jonka ansiosta hiukkasten muodostumista ilmakehässä ymmärretään entistä paremmin. Flaganin tutkimus on myös mahdollistanut uusia tapoja syntetisoida nanohiukkasia ja mitata nanohiukkasten kokojakaumia.

Teollisuusneuvos Heikki Väänänen on Karelia Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Karelia Upofloor Oy:n entinen toimitusjohtaja. Hän on pitkäaikainen puualan yrittäjä ja merkittävä itäsuomalainen elinkeino- ja kulttuurielämän vaikuttaja. Väänäsen vuonna 2014 Itä-Suomen yliopistolle perustama nimikkorahasto tukee yliopiston puualan tutkimusta.

Lääketieteen ja farmasian huippututkijoita

Terveystieteiden tiedekunta vihkii kuusi kunniatohtoria. Lääketieteen kunniatohtoreiksi vihitään professori Tamás Freund, professori Göran K. Hansson ja akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen. Farmasian kunniatohtoriksi vihitään professori Graham Russell, hammaslääketieteen kunniatohtoriksi oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja filosofian kunniatohtoriksi Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen.

Neurotieteen professori Tamás Freund on Péter Pázmányn katolisen yliopiston neurotieteen laitoksen ja Unkarin Tiedeakatemian kokeellisen lääketieteen instituutin johtaja. Hän on maailman johtavia toiminnallisen neuroanatomian tutkijoita ja hänen tutkimustyönsä on johtanut merkittäviin havaintoihin aivokuoren, erityisesti hippokampuksen, toiminnan periaatteista.

Göran K. Hansson on sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen professori Karoliinisessa instituutissa Ruotsissa, Nobel-säätiön johtoryhmän varapuheenjohtaja sekä fysiologian ja lääketieteen Nobel-komitean sihteeri. Uraauurtavissa tutkimuksissaan hän on valaissut muun muassa tulehduksen merkitystä valtimonkovettumataudissa ja osoittanut immuunijärjestelmää hillitsevien lääkeaineiden estävän ateroskleroottisten ahtaumien uusiutumista valtimonlaajennushoidon jälkeen.

Turun yliopistossa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella työskentelevä akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen on maailman johtavia ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän lymfosyyttien liikkumismekanismien tutkijoita. Hänen tutkimuksensa odotetaan johtavan uraauurtaviin tuloksiin erityisesti autoimmuunitautien hoidossa sekä syövän leviämisen ehkäisyssä.

Graham Russell toimii tuki- ja liikuntaelinfarmakologian professorina Oxfordin ja Sheffieldin yliopistoissa. Hän on arvostettu bisfosfonaattien tutkija, jonka tutkimustyölle paljolti perustuu bisfosfonaattien lääkkeellisen käytön kehitys. Nykyisin bisfosfonaatit ovat luuston sairauksien hoidossa käytetyimpiä lääkkeitä maailmassa.

Helena Ranta ja Jyrki Katainen kunniatohtoreiksi

Hammaslääketieteen kunniatohtoriksi vihittävä oikeushammaslääkäri Helena Ranta on kokenut hammaslääketieteen opettaja ja oikeuslääketieteen ja -hammaslääketieteen sekä humanitaarisen lainsäädännön tutkija.  Hänet tunnetaan kansainvälisesti toiminnastaan EU:n, YK:n, Euroopan neuvoston ja Suomen ulkoministeriön oikeuslääketieteellisissä tutkijaryhmissä. Helena Ranta on ihmis- ja perusoikeuksien puolustaja, joka on pitänyt esillä myös kuolleiden ihmisoikeuksia.

Filosofian kunniatohtoriksi ja samalla koko yliopiston yhteiseksi kunniatohtoriksi vihittävän Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Kataisen poliittinen ura on vaikuttava. Hän oli Suomen pääministeri vuosina 2011–2014 ja on toiminut myös valtiovarainministerinä kahdessa hallituksessa, kokoomuksen kansanedustajana ja puolueen puheenjohtajana. Vuosina 2006–2012 hän oli yksi Euroopan kansanpuolueen varapuheenjohtajista. Tällä hetkellä komissaari Katainen toimii Euroopan komission työstä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavana varapuheenjohtajana. Kataisen juuret ovat Savossa.

Hyvinvointipalvelujen, tiedonhallinnan ja organisaatioiden kehittäjiä

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta vihkii kolme kunniatohtoria. Yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi vihitään professori Staffan Höjer, terveystieteiden kunniatohtoriksi tohtori Virginia K. Saba ja kauppatieteiden kunniatohtoriksi professori Robyn Thomas.

Staffan Höjer toimii sosiaalityön professorina Göteborgin yliopistossa. Hänen keskeisiä tutkimuskohteitaan ovat sosiaalityön ammatillistuminen, hyvinvointipalvelujen organisoiminen, sosiaalityön globaalit kysymykset sekä sosiaalityön tietoperusta. Höjer on johtanut useita alansa kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Virginia K. Saba on SabaCare-yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Georgetownin yliopiston arvostettu emeritatutkija sekä terveystieteellisen Uniformed Services -yliopiston dosentti.  Hän on toiminut monissa terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja hoitotyön tiedonhallintaan liittyvissä tehtävissä ja ollut näkyvä hahmo terveydenhuollon tietokoneistamisessa.  Hänen aloitteestaan hoitotyön tiedonhallinta on hyväksytty uudeksi erikoisalaksi terveydenhuollon organisaatioissa.

Robyn Thomas on johtamisen professori ja tutkimuksesta vastaava varadekaani Cardiffin yliopiston Cardiff Business Schoolissa Isossa-Britanniassa. Professori Thomasin tutkimusintressit liittyvät suurikokoisten ja monimutkaisten organisaatioiden toimintaan. Hän on tutkinut keskijohdon ja asiantuntijoiden roolia strategisessa muutoksessa ja muutosvastarinnassa sekä alhaalta ylöspäin tapahtuvan muutoksen muotoja julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa. Hänen työnsä on vaikuttanut sekä julkisen että yksityisen sektorin toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin.

Kunniatohtorien lisäksi promootiossa vihitään tohtoreiksi yliopistossa väitelleitä. Kuopion kampuksen promootioon voivat osallistua ne, jotka ovat valmistuneet tohtoriksi luonnontieteiden ja metsätieteiden, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tai terveystieteiden tiedekunnassa edustettuina olevissa oppiaineissa viimeistään 31.12.2014.

Lisää tietoa ja painolaatuiset kuvat kunniatohtoreista: http://www.uef.fi/fi/promootio/kunniatohtorit