Itä-Suomen yliopiston kunniatohtorit 2015

Kuopion kampuksen promootiossa 4.-6.6.2015 vihittiin 12 kunniatohtoria, jotka ovat kampuksella toimivien tiedekuntien ja yliopiston valitsemia tieteen ja yhteiskuntaelämän vaikuttajia. Kunniatohtorin arvo on merkittävin huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

Terveystieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta:

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan kunniatohtorit:

Professori Richard C. Flagan

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään akateemikko, professori Richard C. Flagan. Hän on Kalifornian teknillisen yliopiston (Caltech) pitkäaikainen professori ja tiedekunnan dekaani sekä Irma and Ross McCollum - William H. Corcoran -professuurin haltija kemiantekniikan, ympäristötieteen ja -teknologian alalla.

Professori Flagan on maailman johtavia tutkijoita aerosolitieteen ja -tekniikan saralla. Hänen luovat kokeelliset ja teoreettiset havaintonsa ovat johtaneet keksintöihin aerosolitekniikan ja nanohiukkassynteesin aloilla. Hänen uraauurtava tutkimuksensa on avannut ovia uusille tavoille syntetisoida nanohiukkasia teknologisten sovellusten tarpeisiin, ymmärtää hiukkasten muodostumista ilmakehässä sekä mitata nanohiukkasten kokojakaumia.

Professori Flagan on saanut useita akateemisia kunnianosoituksia ja palkintoja, kuten National Academy of Engineering, Fuchs Memorial Award, ACS Award tunnustuksena keksinnöistä ympäristötieteen ja tekniikan alalla, kunniatohtorin arvo Lundin yliopistosta, Amerikan aerosolitutkimusseuran myöntämä David Sinclair Award, Gesellschaft für Aerosolforschung -seuran myöntämä Marion Smoluchowski Award aerosolitutkimuksen alalla, sekä American Institute of Chemical Engineers -instituutin myöntämä Thomas Baron Award aerosoliprosessien alalla.

 

Professori Christian McDonald Langton

Filosofian kunniatohtoriksi vihitään professori Christian Langton. Professori Langton johtaa vammojen ehkäisyyn ja hoitoon liittyvää tutkimusohjelmaa sekä yritysyhteistyöhön ja kaupallistamiseen keskittyvää portfoliota Queenslandin teknillisen yliopiston terveyden ja biolääketieteellisten innovaatioiden instituutissa Australian Brisbanessa. Lisäksi hän johtaa kvantitatiiviseen ultraäänikuvantamiseen keskittyvää tutkimusryhmää, jonka kaksi tämänhetkistä ohjelmaa tutkivat ultraäänen kulkuaikaspektroskopian soveltamista kudosten karakterisointiin ja kuvanlaadun parantamiseen, sekä ultraääniohjattua leikkausrobotiikkaa.

Professori Langton on kehittänyt laajakaistaisen ultraäänen taajuusriippuvaan vaimenemiseen perustuvan menetelmän osteoporoosin diagnostiikkaan. Kehitetty menetelmä sai tunnustusta vuonna 2006 Eureka UK -julkaisun nostaessa sen sadan tärkeimmän brittiläisissä yliopistoissa viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana tehdyn maailmaa muuttaneen keksinnön joukkoon. Menetelmä sai tunnustusta myös vuonna 2008 Britannian terveyslaitoksen raportissa, joka listasi tärkeimpiä viimeisen kuudenkymmenen vuoden aikana toteutettuja potilaita hyödyttäneitä hankkeita. Professori Langton on jäsenenä useissa arvovaltaisissa fysiikan ja lääketieteellisen fysiikan alan järjestöissä, kuten Australian Institute of Physics, Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine, UK Institute of Physics, UK Institute of Physics & Engineering in Medicine, Royal College of Physicians sekä American Institute for Medical and Biological Engineering.

Vuonna 1996 professori Langton sai lääketieteelliseen teknologiaan ja fysiikkaan keskittyvän IPEM-järjestön Manufacturers' Award -palkinnon, ja vuonna 2007 Hullin yliopisto myönsi hänelle korkeimman tohtorin arvon (DSc) tunnustuksena tieteellisistä saavutuksistaan.

Professori Langton on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston luun ja ruston biofysiikkaan keskittyvän tutkimusryhmän kanssa.

 

Teollisuusneuvos Heikki Väänänen

Maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtoriksi vihitään teollisuusneuvos Heikki Väänänen.

Teollisuusneuvos Väänänen on toiminut puualan ammattilaisena vuodesta 1981, jolloin hän perusti parkettien asennustoimintaa, tukkukauppaa ja maahantuontia harjoittavan Parkettiliike Väänänen Oy:n. Yrityksestä kehittyi Karelia Parketti Oy, joka yhdistyi vuonna 2000 Upofloor Oy:n kanssa. Näin syntyi Karelia Upofloor Oy, jonka toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana Väänänen toimi vuoteen 2010.  Väänäsen aktiivinen työ jatkuu edelleen Karelia Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Teollisuusneuvos Väänäsellä on myös mittava ura itäsuomalaisena vaikuttajana. Väänäsellä on ollut lukuisia luottamustehtäviä ja jäsenyyksiä yritys-, elinkeino- ja kulttuurielämän aloilla. Hän toimi Kuopion yliopiston neuvottelukunnan jäsenenä vuosina 2004–2007. Väänäselle on myös myönnetty useita tunnustuspalkintoja ansioistaan suomalaisen yhteiskunnan kehittäjänä. Tasavallan presidentti myönsi Väänäselle teollisuusneuvoksen arvonimen vuonna 2000.

Teollisuusneuvos Väänänen perusti vuonna 2014 Itä-Suomen yliopiston yhteyteen nimikkorahaston tukemaan yliopiston puualan tutkimusta. Rahaston tavoitteena on lisätä tutkimukseen perustuvaa tietoa puusta, edesauttaa uusien puutuotteiden kehittämistä ja edistää puun käyttöä ja käytettävyyttä. Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahasto myöntää apurahoja puualan tutkijoille sekä rahoittaa puualan tutkimushankkeita.

Terveystieteiden tiedekunnan kunniatohtorit:

Professori Tamás Freund

Lääketieteen kunniatohtoriksi vihitään professori Tamás Freund. Hän on neurotieteen professori ja Péter Pázmányn katolisen yliopiston neurotieteen laitoksen johtaja sekä Unkarin Tiedeakatemian kokeellisen lääketieteen instituutin johtaja Budapestissa.

Professori Freund on yksi johtavista funktionaalisen neuroanatomian tutkijoista. Hän on keskittynyt tutkimuksessaan erityisesti hermosolujen synaptiseen ja molekulaariseen järjestäytymiseen, toiminnalliseen arkkitehtuuriin ja fysiologiaan aivokuorella ja sen lähirakenteissa, käyttäytymisestä riippuvaisten aktivaatiomallien hermoverkkoperustaan aivoissa sekä addiktioiden tai epileptisten ja iskeemisten aivovaurioiden taustalla oleviin muutoksiin hermosolukytköksissä ja kemiallisessa arkkitehtuurissa.  Professori Freundin tutkimustyö on johtanut merkittäviin havaintoihin aivokuoren, erityisesti hippokampuksen, toiminnan periaatteista sekä normaalitilanteessa että sairauksissa.  

Professori Freund on saanut uransa varrella lukuisia huomionosoituksia ja palkintoja, kuten Grete Lundbeck European Brain Research -palkinnon vuonna 2011. Hän on toiminut monien unkarilaisten ja kansainvälisten tieteellisten seurojen johtotehtävissä, esimerkiksi useamman vuoden ajan eurooppalaisten neurotieteen seurojen katto-organisaation, Federation of European Neuroscience Societies, puheenjohtajana.

Professori Freundin yhteistyö kuopiolaisten tutkijoiden kanssa alkoi jo 1980-luvun lopulla. Siitä saakka hän on ollut arvostettu tutkimusyhteistyökumppani ja kunnioitettu opettaja monilla alan jatko-opintokursseilla.

 

Professori Göran K. Hansson

Lääketieteen kunniatohtoriksi vihitään professori Göran K. Hansson. Hän on sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen professori Karoliinisessa instituutissa Ruotsissa, Nobel-säätiön johtoryhmän varapuheenjohtaja sekä fysiologian ja lääketieteen Nobel-komitean sihteeri.

Professori Hansson on tehnyt useita läpimurtoja sydän- ja verisuonitautien tutkimuksen alueella. Hänen 1980-luvulla tekemänsä havainto immuunijärjestelmän aktivoitumisesta ateroskleroosin yhteydessä on johtanut vallitsevaan käsitykseen ateroskleroosista tulehduksellisena tilana.   Hän havaitsi, että kolesterolia kuljettava LDL on tulehdusta edistävä autoantigeeni. Tämä on johtanut nykykäsitykseen LDL:stä yleisen tulehdustilan aiheuttajana. Professori Hansson on myös osoittanut immuunijärjestelmää hillitsevien lääkeaineiden estävän ateroskleroottisten ahtaumien uusiutumista valtimonlaajennushoidon jälkeen. Tähän perustuu nykyisin immuunijärjestelmää hillitsevillä lääkeaineilla päällystettyjen stenttien käyttö tuhansien potilaiden hoidossa valtimonlaajennuksen yhteydessä. Sydän- ja verisuonitauteihin kehitetään parhaillaankin monissa kansainvälisissä laboratorioissa uusia immuunijärjestelmään kohdennettuja hoitoja, joiden lähtökohtana on professori Hanssonin tuottama tutkimustieto.

Professori Hanssonin työ on saanut laajalti tunnustusta ja hänelle on myönnetty lukuisia kansainvälisiä palkintoja. Viimeisin on translationaalisen lääketieteen Anthoni Cerami Prize, jonka hän sai vuonna 2014.

Professori Hansson on toiminut Suomen Akatemian tieteellisenä neuvonantajana ja hän on arvioinut myös Kuopiossa tehtävää tutkimusta.

 

Akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen

Lääketieteen kunniatohtoriksi vihitään akatemiaprofessori Sirpa Jalkanen. Hän toimii professorina Turun yliopistossa ja tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Akatemiaprofessorina hän on kolmatta kertaa.  

Akatemiaprofessori Jalkanen on maailman johtavia tutkijoita ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän lymfosyyttien liikkumismekanismien tutkimuksessa. Hänen tutkimuksensa odotetaan johtavan uraauurtaviin tuloksiin erityisesti autoimmuunitautien hoidossa sekä syövän leviämisen ehkäisyssä.

Akatemiaprofessori Jalkanen on saanut tutkijanurallaan useita tunnustuksia.  Pohjoismaisena tunnustuksena myönnettävän Anders Jahre -palkinnon hän sai vuonna 2005 ja merkittävimmän suomalaisen lääketieteen alan tutkimuksesta myönnettävän tunnustuksen, Matti Äyräpää -palkinnon, vuonna 2008. Sen lisäksi, että akatemiaprofessori Jalkanen on erinomaisen arvostettu tutkija, hänet on palkittu myös tutkijankouluttajana sekä bioteknologian opettajana ja alan kehittäjänä. Hänellä on vankkaa kokemusta myös bioalan yritystoiminnasta. Akatemiaprofessori Jalkanen on toiminut Suomalaisen Tiedeakatemian esimiehenä vuosina 2010–2012.

Akatemiaprofessori Jalkanen on toiminut terveystieteiden tiedekunnan tutkimusta arvioineen kansainvälisen paneelin jäsenenä. 

 

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen

Filosofian kunniatohtoriksi ja samalla koko yliopiston yhteiseksi kunniatohtoriksi vihitään Euroopan komission varapuheenjohtaja, komissaari Jyrki Katainen.

Komissaari Kataisen poliittinen ura on vaikuttava. Hän oli Suomen pääministeri vuosina 2011–2014 ja sitä ennen vuosina 2007–2011 valtiovarainministerinä kahdessa hallituksessa. Kokoomuksen kansanedustajana hän on toiminut vuosina 1999–2014 ja puolueen puheenjohtajana 2004–2014. Vuosina 2006–2012 hän oli yksi Euroopan kansanpuolueen varapuheenjohtajista. Tällä hetkellä komissaari Katainen toimii Euroopan komission työstä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavana varapuheenjohtajana.

Komissaari Kataisen juuret ovat Savossa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1990 Siilinjärven lukiosta.

 

Oikeushammaslääkäri Helena Ranta

Hammaslääketieteen kunniatohtoriksi vihitään oikeushammaslääkäri Helena Ranta.

Oikeushammaslääkäri Rannalla on mittava hammaslääketieteen opettajakokemus ja lukuisia julkaisuja paitsi oikeuslääketieteen ja -hammaslääketieteen, myös humanitaarisen lainsäädännön alalta.  Ranta tunnetaan kansainvälisesti erityisesti toiminnastaan EU:n, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja Suomen ulkoministeriön toimeksiannosta perustettujen lukuisten oikeuslääketieteellisten tutkijaryhmien johtajana ja jäsenenä. Lisäksi hän on ollut mukana oikeuslääke- ja oikeushammaslääketieteellisissä koulutusprojekteissa Etelä-Amerikassa.

Oikeushammaslääkäri Rannalle ominaista on periksiantamaton ihmis- ja perusoikeuksien puolustaminen. Hän on nostanut esiin myös käsitteen kuolleiden ihmisoikeuksista. Uransa aikana Ranta on toiminut aktiivisesti lukuisissa kansalaisjärjestöissä ja ollut muun muassa Suomen Akateemisten Naisten Liiton, Plan Suomi Säätiön ja Suomen UN Womenin puheenjohtajana. Hän on myös Suomen forensisen arkeologian ja osteologian seuran FAFAAn kunniajäsen. Perun katolinen yliopisto nimitti Rannan kunniaprofessoriksi merkittävästä työstään oikeuslääketieteellisen antropologian alalla vuonna 2009.

Oikeushammaslääkäri Ranta on toiminut opettajana Kuopion yliopiston hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän on odotettu luennoitsija myös nykyisessä Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen koulutusohjelmassa.

 

Professori Graham Russell

Farmasian kunniatohtoriksi vihitään professori Graham Russell (R. G. G. Russell). Graham Russell on tuki- ja liikuntaelinfarmakologian professori Oxfordin ja Sheffieldin yliopistoissa Isossa-Britanniassa.

Professori Russell on työskennellyt koko uransa ajan luu- ja nivelsairauksien syiden ja hoidon parissa ja julkaissut yli 500 artikkelia. Hänen tutkimustyönsä keskiössä ovat bisfosfonaatit. Bisfosfonaattien biologisen aktiivisuuden havaitsemista seurannut bisfosfonaattien lääkkeellisen käytön kehitys on paljolti professori Russellin tutkimustyön ansiota. Nykyisin bisfosfonaatit ovat luuston sairauksien hoidossa käytetyimpiä lääkkeitä maailmassa. Professori Russellin työryhmä on selvittänyt myös bisfosfonaattilääkkeiden molekulaarisen vaikutusmekanismin, joka kytkeytyy kolesterolin biosynteesiin.

Professori Russell on toiminut lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä luuston sairauksiin ja artriittiin liittyvissä asiantuntija- ja vapaaehtoistehtävissä. Hän on saanut useita tunnustuksia, kuten Pagetin säätiön John B. Johnson -palkinnon vuonna 1997, Britannian osteoporoosisäätiön Kohn-palkinnon vuonna 2000, Pieter Gaillard Founders -palkinnon vuonna 2007, ASBMR:n W.F. Neuman -palkinnon vuonna 2000 ja Gideon A. Rodan -tunnustuksen laadukkaasta mentoroinnista vuonna 2014.   Professori Russell on brittiläisen tiedeakatemian, Royal Societyn, jäsen.

Professori Russell on farmasian laitoksen tutkijoiden suuresti arvostama yhteistyökumppani.

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan kunniatohtorit:

Professori Staffan Höjer

Yhteiskuntatieteiden kunniatohtoriksi vihitään professori Staffan Höjer. Hän on sosiaalityön professori Göteborgin yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Professori Höjerin keskeisiä tutkimuskohteita ovat sosiaalityön ammatillistuminen, hyvinvointipalvelujen organisoiminen, sosiaalityön globaalit kysymykset sekä sosiaalityön tietoperusta. Hän on työskennellyt vierailevana tutkijana Yhdysvalloissa, Kuubassa, Portugalissa ja Isossa-Britanniassa. Professori Höjerin tutkimus on vahvasti kansainvälistä ja hän on johtanut useita kansainvälisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Viime aikoina hän on johtanut akateemisen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämishankkeita Ugandassa ja Ruandassa. Lisäksi hän on ollut luomassa puitteita yhteistyölle viiden yliopiston kanssa manner-Kiinassa. Näistä yliopistoista yksi on myös Itä-Suomen yliopiston yhteistyökumppani, Fudanin yliopisto Shanghaissa.

Professori Höjerin sosiaalihuoltojärjestelmän perusteisiin ja tehtäviin liittyvä tutkimus linkittyy laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksiin ja käytänteisiin, jotka ovat keskeisiä myös Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Tutkimustyönsä lisäksi professori Höjer on edistänyt alansa tutkijayhteisön toimintaa työskentelemällä luottamustehtävissä useissa ruotsalaisissa ja kansainvälisissä akateemisissa järjestöissä. Professori Höjer on viime aikoina toiminut muun muassa Ruotsin kansallisen sosiaalityön tutkijakoulun johtajana kaudella 2011–2014 sekä Global Social Welfare -julkaisun toimituskunnassa vuodesta 2013 lähtien.

 

Tohtori Virginia K. Saba

Terveystieteiden kunniatohtoriksi vihitään tohtori Virginia K. Saba. Hän on SabaCare-yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Georgetownin yliopiston arvostettu emeritatutkija sekä terveystieteellisen Uniformed Services -yliopiston dosentti.  

Tohtori Saba on yli 40-vuotisella urallaan toiminut monissa terveydenhuollon tietojärjestelmiin ja hoitotyön tiedonhallintaan liittyvissä tehtävissä.  Hän on tiedonhallinnan asiantuntija, jolla on kokemusta sekä akateemisesta maailmasta että sairaanhoitajan työstä. Tohtori Saba on tehnyt uraauurtavaa työtä ja ollut näkyvä hahmo terveydenhuollon tietokoneistamisessa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.  Hän on uudistanut alan työpajoja ja konferensseja, tehnyt terveydenhuollon tietotekniikkaa tutuksi kliinisille asiantuntijoille sekä ollut perustamassa alan yliopistollisia koulutusohjelmia ja kehittämässä oppimateriaaleja. Hänen aloitteestaan hoitotyön tiedonhallinta on hyväksytty uudeksi erikoisalaksi terveydenhuollon organisaatioissa. Hän on myös edistänyt etäopiskelun teknologioita ja kehittänyt tutkimustyönsä pohjalta Clinical Care Classification (CCC) -järjestelmän. Kyseessä on kliinisen hoitotyön luokituskokonaisuus, jolla dokumentoidaan hoitoa ja luokitellaan palveluja. Järjestelmä on lokalisoitu suomen kielelle sekä useille muille eurooppalaisille ja aasialaisille kielille.

Tohtori Saba on saanut useita palkintoja ja akateemisia kunnia-arvoja ja toiminut useissa yhdysvaltalaisissa ja kansainvälisissä komiteoissa. Hän on julkaissut lukuisia artikkeleita ja oppikirjoja terveyden ja hoitotyön tiedonhallinnan saralla. Hän toimii yhä hoitotyön tiedonhallinnan konsulttina.

 

Professori Robyn Thomas

Kauppatieteiden kunniatohtoriksi vihitään professori Robyn Thomas. Hän on johtamisen professori ja tutkimuksesta vastaava varadekaani Cardiffin yliopiston Cardiff Business Schoolissa Isossa-Britanniassa. Hän on työskennellyt vierailevana tutkijana useassa eri Euroopan maassa, Pohjois-Amerikassa ja Australiassa. 

Professori Thomasin tutkimusintressit liittyvät suurikokoisten ja monimutkaisten organisaatioiden toimintaan keskittyen erityisesti valtaan ja osallistumiseen entistä inklusiivisempien ja arvostavampien käytäntöjen luomiseksi. Hänen kriittinen, johtamisesta ja diskurssista ammentava lähestymistapansa keskittyy keskijohdon ja asiantuntijoiden rooliin strategisessa muutoksessa ja muutosvastarinnassa, sekä alhaalta ylöspäin tapahtuvan muutoksen muotoihin julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioissa.

Professori Thomas on kirjoittanut useita paljon viitattuja artikkeleita lukuisiin keskeisiin johtamisen ja organisaatiotutkimuksen julkaisuihin, kuten Organization Science, Organization Studies, Journal of Management Studies, Organization ja Public Administration. Professori Thomasin uraa ovat viitoittaneet useat arvostetut tutkimusrahoitukseen liittyvät palkinnot ja tieteellisten seurojen jäsenyydet. Vuosina 2005–2012 hän työskenteli Ghoshal Fellow -tutkijana johtamisen tutkimukseen erikoistuneessa AIM-instituutissa tutkien johtajien suoriutumista ja johtamisen käytäntöjä. Hän on myös mukana Australian tutkimusneuvoston rahoittamassa hankkeessa, joka keskittyy ikään ja organisaatioihin. Hänen työnsä on vaikuttanut sekä julkisen että yksityisen sektorin toimintaperiaatteisiin ja käytäntöihin.

Professori Thomas on tehnyt tiivistä yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston ja muiden suomalaisten yliopistojen tutkijoiden kanssa organisaatioiden innovatiivisten ja inklusiivisten käytäntöjen saralla.