Erikoislääkärikuulustelut v. 2018-19

Kuulustelupäivä ja paikka

Ilmoittautumisaika

(viimeinen EHDOTON ilmoittautumisaika, jolloin ilmoittautumislinkki sulkeutuu)

   

PERJANTAI 12.10.2018

MEDISTUDIA, MS 300

3.8.-7.9. (klo 16 mennessä)

PERJANTAI 8.2.2019

MEDISTUDIA, MS 300

 

PERJANTAI 3.5.2019

MEDISTUDIA, MS 300

 


Valtakunnallisen tentin voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi

Tentti alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi! Paikalla on oltava viim. klo 8.45.

Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa:

linkki avoinna 3.8.-7.9. (linkki sulkeutuu 7.9. klo 16)
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/erikoislaakari-ja-erikoishammaslaakarikoulutus

Varmista, että merkitset sähköpostiosoitteesi ja tenttipaikkakunnan ilmoittautumislomakkeeseen.

Tenttiin hyväksymisen ehtona on, että erikoistuva ilmoittautuu vuosittain (15.9. mennessä) läsnäolevaksi yliopistolle.

Kuulustelun tulokset ilmoitetaan tenttijöille kirjeitse - toimita kopio hyväksytystä tuloksesta spostilla: kuulustelu@uef.fi

Kuulustelijoilla on kuulusteluohjeiden mukaan 6 viikkoa aikaa tarkastaa vastauspaperit.

TENTTIKIRJALLISUUS ajalle 1.8.2017-31.7.2019 (myös aiempien tenttien kysymyksiä)

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/erikoislaakari-ja-erikoishammaslaakarikoulutus

 

ERIKOISLÄÄKÄRI-/ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIKUULUSTELUIDEN KEHITTÄMINEN JA PILOTOINTI SYKSYLLÄ 2018
Valtakunnallista kuulustelua kehitetään sähköiseen muotoon EXAM-järjestelmässä suoritettaviksi kuulusteluiksi. Pilotoinnit tehdään kolmella eri erikoisalalla: työterveyshuolto, neurokirugia sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudit.
Em. erikoisaloilla järjestetään ylimääräinen pilottitentti marraskuun 2018 lopussa. Lisätietoa yo. nettisivulla 31.8.2018.


LISÄKOULUTUSOHJELMIEN KUULUSTELU
Lisäkoulutusohjelmien kuulustelut pidetään samaan aikaan erikoislääkärikuulustelun kanssa.
Ilmoittautuminen SÄHKÖPOSTITSE lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle ja kuulustelu@uef.fi em. ilmoittautumisaikojen mukaisesti.

Lisäkoulutusohjelmien tenttivaatimukset löytyvät: www.uef.fi/web/laake/lisakoulutusohjelmat (lisäkoulutusoppaassa kunkin alan kohdalla)