Erikoislääkärikuulustelut v. 2018

Kuulustelupäivä ja paikka

Ilmoittautumisaika

(viimeinen EHDOTON ilmoittautumispäivämäärä)

PERJANTAI 9.2.2018
MEDISTUDIA, MS 300

5.1. mennessä

PERJANTAI 4.5.2018
MEDISTUDIA, MS 300

29.3. mennessä

PERJANTAI 12.10.2018

MEDISTUDIA, MS 300

7.9. mennessä

Valtakunnallisen tentin voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi

Tentti alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi! Paikalla on oltava viim. klo 8.45.

Tenttiin ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa:

LINKKI AVAUTUU JOULUKUUN ALUSSA!

 

 

Erilistä sähköpostivahvistusta tenttiin ilmoittautumisesta ei toimiteta. Ilmoittautuessasi olet saanut kuittauksen hakemuksen vastaanottamisesta.

Tenttiin on ilmoittauduttava  ilmoitettuun päivämäärään mennessä klo 16 mennessä.
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN EI OLE MAHDOLLISTA.

Varmista, että merkitset sähköpostiosoitteesi ilmoittautumislomakkeeseen ja millä paikkakunnalla teet tentin!

Tenttihyväksymisen ehtona on, että erikoistuva ilmoittautuu vuosittain (15.9. mennessä) läsnäolevaksi yliopistolle.

Kuulustelun tulokset ilmoitetaan sähköpostitse tenttijän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Kuulustelijoilla on kuulusteluohjeiden mukaan kuusi viikkoa aikaa tarkastaa vastauspaperit.

TENTTIKIRJALLISUUS + KYSYMYKSIÄ (Linkit Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan) :

ajalle 1.8.2017-31.7.2019

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/erikoislaakari-ja-erikoishammaslaakarikoulutus


LISÄKOULUTUSOHJELMIEN KUULUSTELU
Lisäkoulutusohjelmien kuulustelut pidetään samaan aikaan erikoislääkärikuulustelun kanssa.
Ilmoittautuminen SÄHKÖPOSTITSE lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle ja kuulustelu@uef.fi viimeistään viisi viikkoa ennen tenttipäivää!

Lisäkoulutusohjelmien tenttivaatimukset löytyvät: www.uef.fi/web/laake/lisakoulutusohjelmat (lisäkoulutusoppaassa kunkin alan kohdalla)