Erikoislääkärikuulustelut v. 2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulustelut ja lisäkoulutuskuulustelut siirtyvät sähköiseen tenttiin.

Huhtikuusta 2019 alkaen kuulustelut järjestetään sähköisinä Exam-tentteinä. Tällöin eri erikoisalojen kuulustelut jakautuvat eri päiville ja kuulusteluaika lyhenee nykyisestä 6 tunnista 2 tuntiin ja 55 minuuttiin.

Tenttiin ilmoittautumisajat ao. taulukossa. Ilmoittautuminen tehdään e-lomakkeella, minkä jälkeen ilmoittautuneille toimitetaan ohjeet tenttipaikan varaamiseen Exam-järjestelmästä.

 

Kuulustelupäivä ja -paikka

Ilmoittautumisaika

(viimeinen EHDOTON ilmoittautumisaika, jolloin ilmoittautumislinkki sulkeutuu)

23.4.-7.5.2019, EXAM-tentit, tentin kesto 2 t 55 min
(alakohtaiset tenttipäivät ohessa, myös lisäkoulutusohjelmat)

Ilmoittautumisaika on päättynyt!

7.-18.10.2019, EXAM-tentit, tentin kesto 2 t 55 min
(alakohtaiset tenttipäivät ohessa)

ILMOITTAUTUMISLOMAKE (lisätään myöhemmin)

Ilmoitetaan myöhemmin!

 

 

 

Ohessa linkki ja ohjeistus tentteihin ja tenttipäiviin v. 2019, josta löytyy ajantasaisin tieto:

https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/erikoislaakari-ja-erikoishammaslaakarikoulutus


HUOM!

Voidaksesi ilmoittautua tenttiin, on läsnäoloilmoittautuminen oltava tehtynä!
Ohje: https://kamu.uef.fi/student-book/lukuvuosi-ilmoittautuminen/

 

Loppuvuoden kuulusteluajat

Kuulustelu 2/2019, 23.4.-7.5.

Kuulustelu 3/2019, 7.-18.10.

LISÄKOULUTUSOHJELMIEN KUULUSTELU

Lisäkoulutusohjelmien kuulustelut pidetään jatkossa erikoislääkärikuulustelun lailla EXAM-tenttinä.

Seuraavat tentit ovat torstaina 2.5. klo 11-14.

HUOM!

Suuradiologia/teoria: 26.4 klo 8-11

Suuradiologia/kuvat: 26.4 klo 11-14

Syksyllä 17.10. klo 11-14.

Ilmoittautuminen tenttiin tehdään E-LOMAKKEELLA ja laittamalla SÄHKÖPOSTIVIESTI lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle em. ilmoittautumisaikojen mukaisesti (samat ilm.päivät kuin erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikuulusteluissa).

Lisäkoulutusohjelmien tenttivaatimukset löytyvät: www.uef.fi/web/laake/lisakoulutusohjelmat (lisäkoulutusoppaassa kunkin alan kohdalla)