Tiedekunnan ohjeet ja lomakkeet
perustutkinto-opiskelijoille

Oppiaineiden vastuuhenkilöt

Ohjeet

Yleiset ohjeet

 

Opinnäytetöitä koskevat ohjeet

 

Lomakkeet

Opinnot

Opinnäytetöitä koskevat lomakkeet

Tutkinnon hakeminen

Perustutkintotodistukset

  1.  Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. 
  2. Päivitä HOPSisi.
  3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa koulutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjelman tutkintotodistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset
  4. HOPS-ohjaaja hyväksyy opiskelijan HOPSin ja toimittaa sen opintosihteeri Kati Nykäselle, joka kirjoittaa tutkintotodistuksen.
  5. Todistuksen toimitusaika on kolme viikkoa siitä päivästä, kun todistushakemus on saapunut todistuksen kirjoittajalle ja kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot on kirjattu rekisteriin. 

Tutkinnonhakulomakkeet