Lääketieteen opintoneuvonta

Lääketieteen laitoksen yleistä opintoneuvontaa antaa opintoasiainpäällikkö Pirjo Lindström-Seppä (pirjo.lindstrom-seppa[at]uef.fi, p. 040 355 2879). Hän toimii myös lääketieteen koulutusohjelman kv-koordinaattorina ja kliinisen linjan sekä kliinis-teoreettisen linjan koordinaattorina.

Opiskelijan tulee seurata yleisesti itse opintojen etenemistä WebOodin avulla ja ottaa yhteyttä opintoasiainpäällikköön, opettajatuutoreihin ja/tai opetushoitajiin heti jos huomaa, että opinnot eivät etene toivotulla tavalla. Kirjallisen hopsin avulla voi paremmin suunnitella opintojen saattamista ajan tasalle. Opiskelija ottaa yhteyttä siihen hops-ohjaajaan, jota opintojen vaihe lähinnä koskee.

Laitoksen yhteystiedot ja kanslian aukioloajat löydät Yhteystiedot-sivulta.

Laitoksen henkilökunnan yhteystiedot ovat laitoksen Hallinto-sivulla.

Opettajatuutorit, HOPS- ja vuosikurssikoordinaattorit ja opetushoitajat

Ks. yhteystiedot Lääketieteen opintoyhteisöstä: Yhteyshenkilöt