Moniammatillinen johtamiskoulutus 

Ajankohtaista

 • Hakuaika lääkäreiden ja hammaslääkäreiden erikoistumiskoulutuksen pakolliseen kymmenen (10) opintopisteen koulutukseen on 1.-26.8.2018 weboodissa, tunniste 4411090. Muut terveydenhuollon ammattilaiset ilmoittautuvat Arja Afflektille sähköpostitse, arja.afflekt(at)uef.fi, edellä mainittuna aikana. Koulutus alkaa ke 12.9.2018. Kaikki lähiopetuspäivät ilmoitetaan niiden varmistuttua tällä sivulla (alempana kaikki syyslukukauden päivät).
  • Tarkempaa tietoa kurssikäytännöistä lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä, n. viikkoa ennen ensimmäistä lähiopetuspäivää.
 • Lähijohtajakoulutukseen haku alkanut päättyen 31.8.2018. Katso hakukuulutus.

Johtamiskoulutus 10 op

Koulutuksen tavoitteena on antaa vaadittava teoreettinen taustatieto, jota tarvitaan lähijohtajan tehtävissä lääketieteen aloilla. Opintojen sisältöteemat on suunniteltu yhteistyössä viiden lääketieteen opetusta antavan yksikön kanssa.  Johtamiskoulutus (10 op) on pakollinen 1.8.2009 ja sen jälkeen erikoistumisopinto-oikeuden saaneilla erikoistuvilla lääkäreillä (tiedekuntaneuvoston päätös 25.5.2009).   Koulutukseen voivat osallistua myös muut terveydenhuollon ammattilaiset.

Opinnot muodostuvat kahdeksasta (8) lähiopetuspäivästä sekä niihin liittyvistä jälkitehtävistä. Koulutus toistuu vuosittain ydinopetusteemoiltaan pääsääntöisesti samansisältöisenä.

Ohjelma syksyllä 2018

 • ke 12.9.2018 Ihmisten johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa | UEF Kuopio | Canthia CA101
 • ke 10.10.2018 Johtamisen vuorovaikutustaidot ja organisaatioviestintä | UEF Kuopio | Canthia CA101
 • ke 14.11.2018 Työelämä ja laki | UEF Kuopio | Canthia CA101
 • to 20.12.2018 Terveydenhuoltojärjestelmä | UEF Kuopio | Canthia CA101

Kevätlukukauden päivät ilmoitetaan kaikkien päivien varmistuttua.

Luentopäivät alkavat klo 9 ja päättyvät klo 15.30.

Oppimisympäristönä (materiaalin ja tehtävien jakaminen sekä palautus) käytetään Moodlea, www.moodle.uef.fi.

Johtamisopinnot ovat osa teoreettista koulutusta, joten aiempi hallinnon koulutus kaksikymmentä (20) tuntia poistuu erikoislääkärikoulutuksen vaatimuksista.

Erikoistuvat, joiden koulutukseen sisältyy vain kaksikymmentä (20) tuntia hallinnon koulutusta (opinto-oikeus myönnetty ennen 1.8.2009) voivat käyttää yllämainittuja lähiopetuspäiviä hallinnon koulutukseen ( yksi lähiopetuspäivä = seitsemän (7) tuntia). Hallinnon tunteja varten ei tarvitse erikseen ilmoittautua.

Lähijohtajapätevyyskoulutus

Erikoistuvat lääkärit ja hammaslääkärit sekä johtamiskoulutuksen (10 op) suorittaneet voivat hakeutua lähijohtajapätevyyteen (30 op) johtavaan koulutukseen. Koulutus rakentuu lukuvuonna 2018-19 seuraavasti:

 • Johtamisen perusteet (10 op)
 • Syventävät johtamisopinnot (6 op, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu):
  • Johtaminen ja vuorovaikutus 30.10.2018
  • Strateginen johtaminen 29.-30.11.2018
  • Talouden johtaminen 7.-8.1.2019
  • Työsuhteen juridiikka 4.-5.2.2019
 • Kehittymistehtävät (5-10 op), kuvaus
 • Muut opinnot (4 op), ohjeistus

Katso koulutuksen tarkempi rakenne tästä.  Hakuajasta ilmoitetaan tämän sivun ajankohtaista-osiossa.

Lähijohtajapätevyystodistusta haetaan vapaamuotoisella esityksellä, jonka liitteeksi tulee kaikkien suoritusten todistukset tai muu kirjallinen selvitys. Hakemus lähetetään: amanuenssi Arja Afflekt, Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus, terveystieteden tiedekunta, PL 1627, 70211 Kuopio. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Hallinnointi ja neuvonta:

 • Amanuenssi Arja Afflekt, p. 040 355 2964, arja.afflekt(at)uef.fi

Koulutuksen vastuuhenkilö:

 • Professori Jukka Pelkonen, p. 050 338 4736, jukka.pelkonen(at)uef.fi
 • Dosentti Seppo Lehto, p. 044 444 2347, seppo.lehto(at)varkaus.fi

Erikoislääkärikoulutuksen yhteyshenkilö:

 • Opintohallinnon päällikkö Mervi Silaste, p. 040 355 2198, mervi.silaste(at)uef.fi